Husk å forsikre valpen din

Valp i gresset

Valg av forsikring er ikke det de fleste av oss har i tankene når vi lykkelige kommer hjem med familiens nyeste medlem. Men for å få den beste forsikringen til hunden din, lønner det seg å være tidlig ute. 

I denne artikkelen tar vi for oss hvor viktig tidspunkt for kjøp av forsikring kan være, og forskjellen det kan utgjøre dersom uhellet skulle skje.

Forsikre valpen tidlig

Ved å forsikre valpen før den fyller fire måneder, får du forsikringen Agria Alltid Veterinærforsikring. Dette er vår mest omfattende veterinærforsikring, og den varer livet ut! Du kan velge mellom en forsikringssum på 30 000 kroner eller 60 000 kroner per forsikringsår. I tillegg til dekning for veterinærutgifter omfatter forsikringen:

 • medisiner inntil 6 000 kroner
 • rehabilitering inntil 6 000 kroner
 • trekk av melketenner og korrigering av bittfeil
 • korsbåndskader og leddsykdommer som HD, AD og OCD
 • dekker CT-undersøkelse med 7 000 og MR med 10 000 kroner
 • dekker avlivnings- og kremeringskostnader
 • kan dekke skjulte feil
 • varer livet ut med samme, gode dekning
 • samme egenandel, selv om hunden blir eldre

Agria Alltid Liv er også en egen forsikring for valper som forsikres før fylte fire måneder. Med en livsforsikring kan du få erstatning dersom hundens liv går tapt eller forsvinner i løpet av forsikringstiden. Denne forsikringen har ingen egenandel og omfatter også skjulte feil.

Les mer, og kjøp forsikring her

Det lønner seg å være tidlig ute

Dersom du kjøper en veterinærforsikring etter at hunden har fylt fire måneder, vil forsikringsdekningen skille seg fra Agria Alltid Veterinærforsikring på følgende punkter:

 • Dekning for skjulte feil får en karenstid på 12 måneder.
 • Rehabiliterende trening omfattes ikke, men kan tegnes som en egen tilleggsforsikring.
 • Diagnosene patellaluksasjon, short ulna, calve-Legg-Perthes og osteokondrose (OCD) omfattes ikke.
 • Spesielle begrensninger for albueleddsdysplasi (AD) og hofteleddsdysplasi (HD).
 • Fraktur og trekk av tilbakeholdte melketenner samt korrigering av bittfeil erstattes ikke.
 • Plastiske operasjoner omfattes ikke.

Kan man unngå karenstid på forsikring?

Med karenstid menes den tiden som etter avtalen skal gå før Agrias ansvar inntrer. Dette innebærer at sykdom som har oppstått i løpet av denne perioden ikke dekkes av forsikringsavtalen. Karenstiden går over 20 dager og i løpet av disse 20 dagene er det kun skader forårsaket av ytre traume, akutt forgiftning eller førstegangstilfelle av svelget fremmedlegeme som kan erstattes.

Denne karenstiden kan i noen tilfeller unngås. Dersom valpen ikke er eldre enn 12 uker og forsikringen tegnes innen 10 dager etter leveringsdatoen samt at valpen er registrert i Norsk Kennel Klub blir det ingen karenstid på forsikringsavtalen og valpen har like god dekning gjennom hele forsikringsperioden.

Forsikringen blir også karensfri hvis hunden skifter eier og ny forsikring tegnes fra samme dato som forrige eiers forsikring opphører.

Forsikring kan lønne seg

Dersom uhellet skulle være ute, kan det fort bli dyrt dersom hunden ikke er forsikret. Under ser du eksempler på hva de ulike tilfellene kan koste. Eksemplene er regnet med 1 600 kroner i fast egenandel og 15 % i bevegelig egenandel.

Det lønner seg å ha en forsikring:

Diagnose Kostnad Agria
erstatter

Din 
egenandel

Magedreining 20 000 15 640 4 360 
Enkel
jurssvulst
6 000 3 740 2 260

Livmor-
betennelse

12 000 8 840 3 160
Benbrudd 19 500 15 215 4 285

 

Liker? 4 av 5 likte , 4 i rangeringer