Område: Hest Artiklar om Narkose

Hester i narkose kan få varige skader Å legge et dyr i narkose innebærer alltid en risiko. Men å legge en hest i narkose er betydelig mer risikofylt enn med et mindre dyr. En frisk hest har mer enn ti ganger høyere risiko for å dø i forbindelse med narkose sammenlignet med en hund eller en katt. Artiklar