Hvis hesten har en forsikring hos selgeren bør du som nyblitt eier passe på at denne ”fortsetter å gjelde”. Grunnen er enkel. En nytegnet forsikring gjelder ikke for skader eller sykdommer som hesten allerede har eller har begynt å utvikle før den forsikres. Hvis du tegner en egen forsikring uten at det oppstår et glipp i forsikringsbeskyttelsen kan forsikringen gjelde fra det tidspunktet den ”gamle” forsikringsavtalen ble tegnet. En ”gammel” forsikring gir dermed ofte en beskyttelse betydelig lengre tilbake i tiden. Kontroller at forsikringsbeløpet stemmer overens med markedsverdien på hesten. Ved nytegning kreves helseerklæring og ofte en veterinærundersøkelse.

Har hesten vært syk tidligere?

En forsikring gjelder for det som skjer etter det at forsikringen er tegnet. Derfor er det viktig å vite at hesten ikke har hatt skader siden før forsikringen ble tegnet. En bra måte å finne ut av det er å be nåværende eier om en fullmakt og forsikringsnummeret for å kunne ringe hestens forsikringsselskap. På denne måten kan man få vite om hvilke sykdommer og skader hesten eventuelt har hatt samt om den har noen reservasjoner i forsikringsavtalen.

Ikke bare hesten…

Men det er ikke kun hesten som trenger en bra forsikring. Dekker innboforsikringen for eksempel om hesten har ødelagt noe når den stakk av fra hagen? Som ny hesteeier bør du kort sagt ta en grundig gjennomgang over din totale forsikringsbeskyttelse. Har du rytterlisens hos Norges Rytterforbund får du tilbud om en ulykkesforsikring. Finn også ut av hva som gjelder hos rideklubben din.

Dyrt å behandle hester

En god forsikring kan spare deg mange dyre og ubehagelige overraskelser. En syk hest kan fort bli veldig dyrt! Et veterinærbesøk kan koste alt fra 1 500 kroner for en enkel halthetsundersøkelse til over 60 000 kroner for en alvorlig bukoperasjon. Hvis behandlingen dekkes av en forsikring kan man på flere klinikker få kostnaden direkteregulert. Det betyr at man kun betaler sin del av kostnaden ved veterinærbesøket. Den erstatningsbare delen av veterinærkostnadene reguleres mellom klinikken og forsikringsselskapet.

Når du ber om et direkte skadeoppgjør gir du samtidig klinikken fullmakt til å sende inn skademelding samt motta eventuell forsikringserstatning.