Årsakene til kolikk

Mange hester drikker mindre vann når det er kaldt og beveger seg noe mindre i luftegården. En av de vanligste årsakene til kolikk er at hesten rammes av forstoppelse i forbindelse med fôrendringer og/eller mindre mosjon. Gasskolikk kan også oppstå som følge av bytting av fôr eller fôr av dårlig kvalitet.

Sandkolikk er vanligst der hester går på sandjordbeite og lett får i seg sand. Sanden lagres i tarmene og fører etter hvert til varierende grader av kolikk.

Andre årsaker til kolikk kan være betennelse i tynntarm, svulster som forårsaker stopp i tarmen, parasitter, feilleie på tarm, eksempelvis omvridning eller inneklemming av tarm i navlebrokk eller pungbrokk.

Symptomer

Symptomene på kolikk er ofte spisevegring og generell uro, og problemene kan vare lenge. Ved et kolikkanfall slutter hesten å spise. Den blir urolig, skraper med forhovene og ser mot buken. Den legger seg gjerne og velter rundt. Når den reiser seg, rister den seg ikke som en frisk hest. Ved kraftige smerter kan hesten sparke og kaste seg voldsomt rundt. Da kan den ufrivillig skade både seg selv og personer i nærheten. Hesten svetter og puls- og pustefrekvensen stiger.

Tamslyng

Tarmslyng gir plutselige og svært kraftige symptomer. Tilstanden må ofte opereres. Det samme gjelder inkarserasjon av tarmen, det vil si at tarmen er klemt inn i en organåpning i buken. Invaginasjon av tarmen (en del av tarmen har glidd inn i seg selv) gir samme type kolikkbesvær som det som er nevnt over.

Livmoren hos drektige hopper kan gi kolikksymptomer hvis dens plassering i bukhulen endres.

De første tiltakene ved mistanke om kolikkanfall

1. Dann deg et tydelig bilde av symptomene! Iaktta hesten en stund, slik at du tydelig og konkret kan redegjøre for hestens tilstand. Hvordan arter anfallet seg? Vegrer hesten seg for å spise? Står den bare og skraper, eller legger den seg ned så fort den slippes? Reiser den seg igjen? Og eventuelt, hvor raskt? Ser den mot buken? Kaster den seg hemningsløst i boksen? Har den påført seg selv eller innredningen i boksen skade ved slag?

2. Ta hestens puls og temperatur! Når du kontakter veterinær, vil vedkommende ofte spørre om puls og temperatur. Du bør ha denne informasjonen tilgjengelig.

3. Lytt etter tarmlyd! Legg øret mot bukveggen ved hestens flanke og lytt etter ”rumling” eller andre lyder som tyder på aktivitet i tarmsystemet. Slike lyder tyder på at fordøyelsesfunksjonen er bevart, noe som er positivt.

4. Kontroller slimhinnene! Har slimhinnene i øyne og munn normal farge? Sammenlign med en frisk hest.

5. Kontroller avføringen! Du må finne ut om hesten overhodet har hatt avføring, og om den i mengde, farge, konsistens og lukt skiller seg fra det normale.

Hva gjør jeg med hesten?

Det er viktig at du observerer hesten (se over) – og at du ikke utelater noen punkter. Veterinæren får da et godt grunnlag for å gradere symptomene og avgjøre om og hvor raskt veterinærbehandlingen skal startes. Ofte kan veterinæren etter en klar beskrivelse av symptomene per telefon gi hesteeieren instruksjoner om hvordan hesten skal håndteres før veterinæren kommer.

Hvis hesten har lettere kolikksmerter, kan det ofte være gunstig å flytte den til en større stallplass. Alt fôr må være fjernet. Hesten kan også for eksempel slippes ut i et ridehus eller lignende eller på annen måte få anledning til å bevege seg fritt under fortløpende tilsyn. Hesten bør ikke kjøres, rides, longeres eller på annen måte utsettes for krevende bevegelser. Dette kan øke risikoen for hjerteproblemer og andre komplikasjoner.

Når skal jeg tilkalle veterinær?

Hvis hesten viser tegn på kraftige smerter eller sterk uro, må veterinær alltid tilkalles. Dette gjelder også når hesten kaster seg om kull, ruller over på ryggen, svetter eller har en puls på over 70 slag i minuttet.

Når en hest viser tegn på kolikk, er det i de fleste tilfeller lurt å ringe en veterinær og la vedkommende vurdere symptomene. Hvis hestens tilstand forverres kraftig, har veterinæren dermed et godt bilde av det innledende forløpet.

De fleste av landets største hesteklinikker kan utføre de operative inngrepene i bukhulen som kan bli aktuelle ved et kolikkanfall med voldsomt forløp. Hvis inngrepet utføres i tide, er prognosen som oftest god.

Hvordan forebygge kolikk i kulda?

Studier har vist at hester som blir tilbudt lunkent vann om vinteren, drikker mer enn de som får kaldt vann. Når du har ridd eller hatt hesten i arbeid bør du la den komme inn i boksen og gi den vann i en bøtte før den eventuelt settes ut luftegården igjen.

Mer mosjon er også en måte å forebygge kolikk på. Her er noen tips for hva du kan gjøre for å stimulere hesten til å bevege seg mer i luftegården på vinterstid:

  • Legg fôret i motsatt ende av luftegården. Det mest ideelle er å ha fôrhekker på ulike steder i luftegården.
  • Legg inn kratt og grener som de kan gnage på. Unngå barlind og andre giftige prydbusker.
  • Sett opp en stolpe, godt nedsatt i bakken, med børster eller gummimatter som hestene kan klø seg mot.
  • Legg inn en fotball for hestene å leke med.