Det finnes andre lidelser enn i mageregionen, for eksempel i nyrene, urinveiene eller genitaliene, som kan gi kolikklignende symptomer. Kolikk rammer hester oftere enn andre husdyr, og det er mange teorier om årsakene til dette. Det dreier seg blant annet om en rekke samvirkende faktorer.

Årsakene til kolikk

Ordet kolikk betyr opprinnelig "tarmkrampe". Uansett årsaken til kolikken, er symptomene ofte like, og for veterinæren er det vanligvis vanskelig å raskt avgjøre hvilken type kolikk det dreier seg om.

Hva er symptomene?

Symptomene på kolikk er ofte spisevegring og generell uro, og problemene kan vare lenge. Ved et kolikkanfall slutter hesten å spise. Den blir urolig, skraper med forhøvene og ser mot buken. Den legger seg gjerne ned og velter rundt. Når den reiser seg, rister den seg ikke som en frist hest. Ved kraftige smerter kan hesten sparke og kaste seg voldsomt rundt. Da kan den ufrivillig skade både seg selv og personer i nærheten. Hesten svetter og puls- og pustefrekvensen stiger.

Dette er hovedkategoriene av kolikk:

  • Gasskolikk – innebærer at tarmene er fylt med store mengder gass. Denne tilstanden forårsakes ofte av bytting av fôr, eller fôr av dårlig kvalitet.
  • Forstoppelse – kan oppstå i forbindelse med plutselig bytting av fôr eller langvarig transport. Symptomene på kolikk er ofte spisevegring og generell uro, og problemene kan vare lenge. Forstoppelsen er oftest lokalisert til tykktarmen.
  • Sandkolikk – er vanligst der hester går på sandjordbeite og lett får i seg sand. Noen ganger kan det dreie seg om relativt store mengder. Sanden lagres i tarmene og fører etter hvert til varierende grader av kolikk.

Tamslyng

Tarmslyng gir plutselige og svært kraftige symptomer. Tilstanden må ofte opereres. Det samme gjelder inkarserasjon av tarmen, det vil si at tarmen er klemt inn i en organåpning i buken. Invaginasjon av tarmen (en del av tarmen har glidd inn i seg selv) gir samme type kolikkbesvær som det som er nevnt over.

Livmoren hos drektige hopper kan gi kolikksymptomer hvis dens plassering i bukhulen endres.

De første tiltakene ved mistanke om kolikkanfall

  1. Dann deg et tydelig bilde av symptomene: Iaktta hesten en stund, slik at du tydelig og konkret kan redegjøre for hestens tilstand. Hvordan arter anfallet seg? Vegrer hesten seg for å spise? Står den bare og skraper, eller legger den seg ned så fort den slippes? Reiser den seg igjen? Og eventuelt, hvor raskt? Ser den mot buken? Kaster den seg hemningsløst i boksen? Har den påført seg selv eller innredningen i boksen skade ved slag?

  2. Ta hestens puls og temperatur: Når du kontakter veterinær, vil vedkommende ofte spørre om puls og temperatur. Du bør ha denne informasjonen tilgjengelig.

  3. Lytt etter tarmlyd: Legg øret mot bukveggen ved hestens flanke og lytt etter ”rumling” eller andre lyder som tyder på aktivitet i tarmsystemet. Slike lyder tyder på at fordøyelsesfunksjonen er bevart, noe som er positivt.

  4. Kontroller slimhinnene: Har slimhinnene i øyne og munn normal farge? Sammenlign med en frisk hest.

  5. Kontroller avføringen: Du må finne ut om hesten overhodet har hatt avføring, og om den i mengde, farge, konsistens og lukt skiller seg fra det normale.

Hva gjør jeg med hesten?

Det er viktig at du observerer hesten (se over) – og at du ikke utelater noen punkter. Veterinæren får da et godt grunnlag for å gradere symptomene og avgjøre om og hvor raskt veterinærbehandlingen skal startes. Ofte kan veterinæren etter en klar beskrivelse av symptomene per telefon gi hesteeieren instruksjoner om hvordan hesten skal håndteres før veterinæren kommer.

Hvis hesten har lettere kolikksmerter, kan det ofte være gunstig å flytte den til en større stallplass. Alt fôr må være fjernet. Hesten kan også for eksempel slippes ut i en paddock, ridehallen eller lignende, eller på annen måte få anledning til å bevege seg fritt under jenlig tilsyn. Hesten bør ikke kjøres, ris eller på annen måte utsettes for krevende bevegelser. Dette kan øke risikoen for hjerteproblemer og andre komplikasjoner.

Når skal jeg tilkalle veterinær?

Hvis hesten viser tegn på kraftige smerter eller sterk uro, må veterinær alltid tilkalles. Dette gjelder også når hesten kaster seg rundt, ruller over på ryggen, svetter eller har en puls på over 70 slag i minuttet.

Når en hest viser tegn på kolikk, er det i de fleste tilfeller lurt å ringe en veterinær og la vedkommende vurdere symptomene. Hvis hestens tilstand forverres kraftig, har veterinæren dermed et godt bilde av det innledende forløpet.

De fleste av landets største hesteklinikker kan utføre de operative inngrepene i bukhulen som kan bli aktuelle ved et kolikkanfall med voldsomt forløp. Hvis inngrepet utføres i tide, er prognosen som oftest god, men forblir det ubehandlet kan det i verste fall medføre død.

Hvordan forebygges kolikk?

For å minske risikoen for at hesten får kolikk, bør du tenke på fôr, mosjon og ormekur. Sørg for at hesten har fri tilgang på vann, også i hagen og også om vintern. Det er mange hester som heller lar være å drikke, enn å drikke kaldt vann, så har du mulighet er en strømtilkoblet bøtte som tempererer vannet den beste løsningen. Fastsett en ormekurrutine sammen med veterinæren.