Noen eksempler på symptomer hos en hest som er rammet av kolikk kan være:

 • nedsatt appetitt eller totalt opphørt matlyst
 • nedsatt allmenntilstand
 • uro
 • skraper med hovene
 • ser mot buken
 • sparker mot buken
 • forandret eller opphørt tarmlyd
 • ruller seg uten å riste seg når den har reist seg opp
 • kaster seg rundt
 • gjentatte urineringsforsøk
 • svetter
 • øket puls
 • øket pustefrekvens
 • opphørt avføring
 • diaré
 • feber

Hva forårsaker kolikk?

Kolikk kan ha mange ulike årsaker. En av de vanligste årsakene til kolikk er at hesten rammes av forstoppelse i forbindelse med raske fôrendringer og/eller minsket mosjon, eksempelvis ved bokshvile. Gasskolikk er også vanlig og oppstår oftest når hesten har fått i seg noe den ikke skal, eksempelvis dårlig fôr.

Andre årsaker til kolikk er betennelse i tynntarmen, svulster som forårsaker stopp i tarmen, parasittskader, feilleie på tarm, eksempelvis omvridning eller innklemming av tarm i navlebrokk eller pungbrokk.

Følger av kolikk

De fleste hester som rammes av kolikk blir friske igjen. Ved å fundere over hva som kan ha forårsaket kolikken og rette opp eventuelle brister i fôringen, ormekurrutinene eller håndteringen av hesten, har man gode sjanser for å forhindre at hesten rammes igjen.

En del hester får tilbakevendende kolikkanfall, til tross for at man har gjort alt for å forebygge det. Disse hestene bør utredes nøye, for at om mulig finne årsaken til problemet. Dessverre finner man ofte årsaken først ved obduksjon av hesten.

Hvordan påvirkes bruksverdien?

Hvor raskt hesten blir bra kommer an på hva som har vært årsaken til kolikken. For det meste går et kolikkanfall over på noen timer og hesten kan brukes som vanlig så snart den er tilbake på normal fôring igjen.

Hvis hesten rammes av et kraftigere kolikkanfall og kanskje til og med trenger en operasjon blir konvalesensen lengre.

Her kan du lese mer om kolikk hos hesten.