Noen ganger er det svært viktig at en hest som har gått overende, holdes nede i liggende stilling. Dette gjelder for eksempel når en hest har falt og satt seg fast i vognen eller i annet utstyr under kjøring. Alvorlig skadede og kraftig blødende hester som har lagt seg ned av matthet eller sjokk, klarer seg vanligvis best hvis de ikke hele tiden forsøker å reise seg igjen. En alvorlig skadet hest er dessuten ofte utsatt for risikoen for å gå overende igjen, og skaden kan da forverres ytterligere.

Den som assisterer veterinæren under en operasjon ved en alvorligere skade, bør i tillegg vite hvordan man holder igjen en hest som er lagt ned med muskellammende injeksjon til narkosemiddelet rekker å virke.

Opptre bestemt

Hvis du beslutter deg for at hesten må holdes i liggende stilling, må du sette all kraft bak beslutningen. Nærme deg hesten fra ryggsiden og forsøk å presse hodet ned. Dette stadiet er det vanskeligste. Det gjelder å legge tyngden så nær hestens hode som mulig – og presse på med hele sin kroppstyngde.

Når hestens hode er på veg ned mot forbeinet, bør det dras bakover. På denne måten låser man nerve- og muskelfunksjonene som hesten bruker når den reiser seg.

Når hestens hode hviler godt mot bakken, presser du med kneet eller albuen mot hestens hals – fremdeles så nært hodet som mulig. Jo lengre ut mot hodet du legger tyngdepunktet, desto vanskeligere er det for hesten å løfte hodet. Det er også viktig at halsen holdes strukket i en bue bakover.

Når man har fått dette grepet om hesten, er det overraskende lett å holde den nede. Det virker faktisk som om de fleste hester gir opp når de kjenner at de ikke kan reise seg. Det at hodet er fiksert, har en viss lammende virkning. Dette gjelder bare så lenge hesten ikke utsettes for berøring. Mange ganger må man flytte hesten for å kunne få den løs fra det den sitter fast i, starte førstehjelp osv. Da kan hesten bli skremt, og den første refleksen er vanligvis å forsøke å reise seg eller sparke seg fri.

Forsøk å bremse før du berører, løfter eller flytter en liggende hest. En hest som ligger nede og av redsel begynner å sparke rundt seg, utgjør alltid en sikkerhetsrisiko for de som befinner seg i nærheten. Bremsing minsker ”bevissthetsterskelen” og gjør hestens reaksjoner mindre eksplosive. Hvordan man bremser på riktig måte, omhandles i et tidligere kapittel i denne boken.

Hesten er ofte skremt

Når en hest som har gått overende, skal reise seg igjen, er det viktig at den er utstyrt med tøyler, tømmer eller grimeskaft. I en slik situasjon er en hest ofte skremt, og den kan ha lyst til å løpe vekk så snart den kommer seg på beina. Den som holder på med hesten, må være forberedt på dette.

Noen ganger kan det være vanskelig å vite om en skadet hest vil klare å holde seg på beina og gå fra stedet på egenhånd. Tenk på din egen sikkerhet hvis hesten går overende på nytt. Velmente forsøk på å støtte en hest som er i ferd med å falle, kan for eksempel være forbundet med stor fare. En hest som faller hodekulls, utgjør en fare.

Til slutt skal vi ta for oss et annet risikomoment. Det hender at hester som har gått på faste gjenstander og har satt seg fast, ikke kan frigjøres fra disse så lenge de ligger. Når hesten reiser seg opp, sitter et av bakbeina kanskje for eksempel fremdeles fast i et sauegjerde eller en vogn. Hesten – som har ligget relativt stille så lenge hodet var fiksert mot bakken – kan da begynne å sparke voldsomt for å komme fri fra det den sitter fast i. På den måten øker risikoen for en alvorlig følgeskade.

I situasjoner som den nevnt over, bremser man hesten før den reises opp. Noen ganger kan det være vanskeligere å reise opp hesten når den er bremset, men for det meste går det bra hvis man hjelper til ved å støtte den. Hvis hesten må holdes i liggende stilling lenge, bør noe mykt, for eksempel en jakke, legges under hodet for å beskytte øynene.

Hesten har satt seg fast og reiser seg

Denne situasjonen kan for eksempel oppstå når hesten setter fast bittringen eller grimen i noe som stikker ut, eller når den setter fast et bein i et gjerde. I de fleste situasjoner når en hest kjenner at den sitter fast, reagerer den svært eksplosivt.

Hvis den har satt seg fast med et forbein, vil den trolig kaste seg bakover og dra alt den orker for å komme seg løs. I en slik situasjon hjelper det ikke at man forsøker å snakke beroligende til hesten eller klappe den. Man må alltid handle drastisk og resolutt.

Hold hesten i ro

Hvis man ikke kan befri hesten direkte – for eksempel ved å dra av den trinsen (når trinseringen har satt seg fast) eller sparke løs en hov (for eksempel i et boksgitter eller stakitt) – bør all energi brukes på å holde hesten i ro, slik at risikoen for at den påfører seg selv alvorligere skade ikke øker. Dette oppnår man best ved raskt og resolutt å ta et kraftig ”bremsetak” rundt hestens overleppe (se avsnittet om bremsing).

Forsøk å begrense hestens bevegelsesfrihet raskt. Dette skjer best ved å binde hesten kort, slik at bevegelsesfriheten blir så liten som mulig. Følelsen av at hodet sitter helt fast har en lammende virkning på mange hester. For at man skal lykkes med å binde opp hesten på den måten, kreves det at man har tilgang til egnet oppbindingsutstyr, og at det er flere personer som kan hjelpe til.

Glem ikke din egen sikkerhet

I situasjoner som de som er nevnt over, er det dessverre relativt lett å glemme sin egen sikkerhet. En hest som kaster seg for å komme løs, går lett overende, og man må selvfølgelig ta hensyn til risikoen for å få den over seg. Er området i tillegg trangt, må risikoen for hesten veies opp mot risikoen for personskade.

Du skal alltid nærme deg en hest som har satt seg fast med høy ”fluktberedskap”. Det er viktig at man iakttar hestens reaksjoner når man nærmer seg. Noen hester kan endre atferd når de sitter fast. En del kan også bli aggressive. En kjent norsk travtrener, Gunnar Eggen, ble stygt bitt da han forsøkte å holde igjen en hest som hadde gått overende i et løp. Det er ikke en selvfølge at den snille hesten du deler hverdagen med, oppfører seg på samme måte når den sitter fast i et gjerde eller et boksgitter. Hesten har et medfødt beskyttelsesinstinkt som noen ganger viser seg i denne typen situasjoner.

Det mest effektive er forebyggende tiltak. Sørg for at gjerder eller boksgitter er konstruert slik at hesten ikke kan sette seg fast i dem. Parker ikke sykler eller vogner rett ved området der hestene står bundet i det daglige.