Hester i narkose risikerer å få varige muskelskader etter at de har blitt operert.

– En tredjedel av disse dødsfallene kommer av forandringer i hestens muskulatur og skjelett. En av årsakene til disse forandringene er lavt blodtrykk under narkosen. Dette kan føre til dårligere blodgjennomstrømning til muskulaturen som igjen kan forårsake muskelskader, forteller veterinær Anna Edner ved SLU som har studert dette.

Anna Edner har spesifikt undersøkt hvor mye blod som pumpes ut av hestens hjerte under narkosen, det såkalte hjerteminuttvolumet. Å måle hjerteminuttvolumet er for teknisk komplisert for å kunne måles rutinemessig.

Kunnskap

Ved operasjon er det vanligst å kontrollere blodtrykket på hesten, men det gir ikke noe entydig svar på hvordan sirkulasjonen fungerer. For den som overvåker blodtrykket under operasjonen er det derfor viktig med tilstrekkelig kunnskap om hvordan blodtrykk og blodstrøm reguleres.

– Sirkulasjonen påvirkes blant annet av hvilke legemiddel som tilføres og hvordan hestens pust reguleres. Enten puster hesten for egen maskin eller så styres pusten mekanisk av en respirator.

Mekanisk styring av pusten hemmer blodstrømmen. Dette er viktig å ta hensyn til spesielt om hesten har en nedsatt blodstrøm, for eksempel ved blodtap eller dehydrering.

Muskulaturen påvirkes

En hest i narkose ligger enten på siden eller på rygg, avhengig av hvilket inngrep som skal utføres. For en normalstor hest som veier minst 500 kg innebærer det en stor belastning på kroppen å ligge på siden eller på ryggen over en lengre periode. Som regel er underlaget på operasjonsbordet ganske mykt - på hesteklinikken SLU i Uppsala blir det for eksempel brukt Tempurmadrasser for å jevne ut trykket. Til tross for dette påvirkes muskulaturen under narkosen.

Man skulle lett kunne tro at det er hestens underste side som påvirkes mest. Men Annas forskning viser at det er både under- og oversidens muskler på en liggende hest som påvirkes.

Kolikkhester

Hos kolikkhester finnes det forandringer i muskulaturen allerede før operasjonen. Interessant er det at til og med hos friske hester kan musklene få spor av hypoksi etter anestesi. Forandringene er av den typen som hesten får når den har arbeidet ordentlig hardt i trav eller galopp. Blodprøver viser at stoffskiftet har vært utsatt for store påkjenninger.

De kolikkhestene som har dødd eller blitt avlivet i nær forbindelse til operasjonen var de som viste størst forandringer i blod- og muskelprøver før narkosen.

– Nivået av melkesyre i blodet hos en kolikkhest hjelper til å forutsi hestens sjanser for å overleve. Av og til, om prognosen bedømmes som dårlig, er det tvilsomt å engang forsøke å operere med tanke på hestens lidelser og de store kostnadene for dyreeieren synes Anna Edner.

Det tar omtrent en uke innen salt- og energibalansen har normalisert seg. Undersøkelsen viser at kolikkhestene er de som har størst lidelser. De taper også vekt.