Jevnlige brannøvelser

Det finnes flere tiltak for å forhindre brann. En god start er å få det lokale brannvesenet til å komme på besøk og gi sine anbefalinger om hvordan dere kan redusere brannfaren i stallen. Da kan dere også få utført tilsyn og service av brannvarslere og brannslukkere, samt trene på evakuering og slukking av mindre branner. 

– For å være beredt er det viktig å ha regelmessige brannøvelser. På den måten finner man potensielle feil og brannfarer slik at dere kan tilrettelegge stallen, sier administrerende direktør i Agria Dyreforsikring Norge, Christian Geelmuyden.

Brannslukkere og rømingsveier 

Kontroller at brannslukkerne fungerer, og at de er lett tilgjengelige. Evakueringsruter må også fungere både for hester og mennesker, og må ikke blokkeres. Det er viktig at alle som er innom stallen kjenner til hvor man finner slukningsutstyr, rømningsveier og rutiner ved brann. Det er viktig at alle vet hva de skal gjøre i tilfelle brann.

Pass også på at dører og luker mellom stall og andre rom holdes stengt i tilfelle brann.

Pass på elektrisk utstyr

De vanligste årsaken til brann i staller er feil eller mangler på elektrisk utstyr. Mange staller er eldre og har gammelt elektronisk utstyr. I henhold til forskiften om velferd for hest skal alle driftsbygninger hvor det står 10 eller flere hester ha faglig kontroll av det elektiske anlegget hvert tredje år. Utenom dette kan det være lurt å ha en elektriker på besøk om du er i tvil om elektronikken. 

– Å hyre inn en elektriker i et par timer kan redde liv. Glem heller ikke noe så enkelt som kaffemaskinen! Selv den kan være en trussel, sier Geelmuyden.

Videre er det viktig å holde stallen ren og ryddig, og unngå at det dannes støv og spindelvev over kontakter og elektronikk. Dette kan bidra til økt brannfare. Sørg også for at sikringsskapet er rent og normalt sett lukket. Ikke la utstyr henge i kontakter eller ledninger og dekke ikke til lamper, ovner eller annet elektrisk utstyr. Bruk skjøtekabel av gummi fordi en kabel laget av plast er ikke tilstrekkelig i et landbruksmiljø.

Hvis det begynner å brenne i stallen

Hvis det oppstår en brann er det viktig å beholde roen og alltid tilkalle hjelp. Dette er huskeregelen på hva du skal gjøre, men rekkefølgen på punktene må vurderes ut fra den aktuelle situasjonen:

  • Varsle: Først og fremst må du varsle brannvesenet på nødnummer 110. Du må da oppgi stallens adresse, og deretter følge instruksene fra brannvesenet. Ikke legg på før du får beskjed om at det er greit. 
  • Redde: Hvis det er personer eller hester som er i fare må du prøve å redde dem ut. Ta ut hestene i samme utgang som de vanligvis bruker om det lar seg gjøre. Hvis ikke, ta i bruk rømningsveien. Frakt hestene til et trygt samlingssted og bind dem fast. Hvis ikke kan hesten(e) vende tilbake til stallen, da dette er et "trygt" område for hesten.
  • Slukk brannen: Hvis brannen ikke har blitt større enn at det er mulig å slokke den kan du prøve å slokke med vannslange eller brannslokkeapparat. Hvis brannen utvikler seg i raskt tempo, kan du overlate jobben til brannvesenet. Husk at røyken er svært giftig.