Det er viktig at du tar kontakt med oss hvis noe er uklart, feil eller om du er misfornøyd med noe. På den måten kan vi tidlig kartlegge hva du er misfornøyd med, og prøve å finne en løsning. 

Her ser du hvordan du går frem for å sende inn en klage.

1. Kontakt oss

Vi ber deg først og fremst ta kontakt med oss. Vi forsøker alltid å løse problemer eller tvister med dialog, og ringer du oss får du snakke med noen på kundesenteret eller skadeavdelingen. Sammen kommer dere forhåpentligvis frem til en løsning. 2. Send en klage

Er du fremdeles uenig, kan du sende en klage til vårt interne klageorgan. Det vil da bli foretatt en helt ny vurdering av saken. Behandlingstiden er fra to til fire uker.

Fristen for å sende inn en klage er seks måneder fra dagen du mottar avslaget.

Det er viktig at all informasjon som kan ha betydning for saken blir sendt inn. Agrias beslutninger i en skadesak er bygget på den informasjon vi har mottatt fra deg som dyreeier og fra veterinæren som har behandlet dyret ditt. Er du uenig, er det derfor viktig at du begrunner hvorfor du er uenig. Har du informasjon som er ny, eller som vi ikke tidligere har fått, er det også viktig at du legger ved dette i klagen.

Send en klage via webskjema


 

3. Klag til Finansklagenemda

Hvis du heller ikke er fornøyd med vår beslutning, kan du ta saken til Finansklagenemnda. Det er en nemnd opprettet av Næringslivets Hovedorganisasjon, Forbrukerrådet og flere andre organisasjoner. Oppgaven til nemdaen er å løse tvister mellom finansselskaper og deres kunder gjennom rådgivning.

Les om Finansklagenemda på deres nettsider