Om vi ikke er enig

Om du er misfornøyd, vil vi gjerne at du tar kontakt med oss. Det kan være i forbindelse med tegning av forsikring, skadeoppgjør eller noe annet.

Forsikringsavtalen

Det er viktig at du tar kontakt med oss hvis det skulle være noe som er uklart, feil eller at du vil gjøre endinger i forsikringen eller betalingsmåte.

Vi treffes på telefon, 24 12 40 00. Du kan også skrive en mail til smadyr@agria.no eller hest@agria.no .

Erstatning

Hvis du mener at Agria har utbetalt for lite, eller det er noe du ikke forstår i forbindelse med erstatningsutbetalingen, kan du ringe oss på telefon, 24 12 40 00 eller skrive til smadyr@agria.no eller hest@agria.no.

Skadeoppgjør

Slik går du frem i klagesaker som gjelder skadeoppgjør /erstatning.

Det er viktig at du leser begrunnelsen for skadeoppgjøret nøye. Er du uenig vår avgjørelse bør du sende inn en skriftlig klage.  Det er viktig at all informasjon som kan ha betydning for saken blir sendt inn. Agrias beslutninger i en skadesak er bygget på den informasjon vi har mottatt fra deg som dyreeier og den informasjon vi har fått fra den veterinær som har behandlet ditt dyr.  Er du uenig er det derfor viktig at du begrunner hvorfor du er uenig. Har du informasjon som er ny, eller som vi ikke tidligere har fått, er det viktig at du legger den ved klagen.

Slik sender du inn klagen

Post sendes til Agria Dyreforsikring, Postboks 5080, 8606 Mo i Rana. E-post sendes til smadyr@agria.no (hund og katt) eller til hest@agria.no .

Husk alltid å oppgi skadenummer eller forsikringsnummer ved kontakt med oss.

Finansklagenemda

Dersom du fortsatt ikke er fornøyd med Agrias avgjørelse kan du klage inn selskapet til Finansklagenemda, Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo.