I blant må man komplettere med tilskudd av kraftfôr, som f.eks. ved:

 • så lavt energiinnhold at hesten ikke orker å spise så mye som den trenger
 • lavt proteininnhold
 • lave mineralverdier

Rett grovfôr til rett hest

Ulike hestetyper og bruksområder har ulikt næringsbehov, og kravet på næringsinnhold kommer an på hvilken hest grovfôret er tenkt til:

 • Hopper som ammer føll og føll: Høyt energiinnhold og SmbRp
 • Drektige hopper og hester i vekst: Medium innhold av energi og SmbRp
 • Hardt arbeidende hester: Høyt innhold av energi og lav del av SmbRp
 • Hobbyhester: Lavt innhold av energi og SmbRp

En tommelfingerregel er å aldri gi mindre enn 1 kg tørrsubstans grovfôr pr 100 kg kroppsvekt

Komplettere med et kraftfôr

Hvis hesten i tillegg til grovfôret trenger kraftfôr, så innebærer det i første omgang et fôr som er rikt på energi og protein. Korn er rik på energi og er velbalansert når det gjelder forholdet mellom protein og energi. Det er dessuten et smakelig fôr som hestene liker.

Kraftfôr bør deles opp i tre måltider pr dag og hesten bør ikke få mer enn 0,4 kg kraftfôr pr 100 kg hest pr måltid. Hvis hesten får for mye på en gang vil en stor del av fôret passere ufordøyd gjennom tarmene. Dette kan medføre en forstyrrelse i tarmfloraen, som igjen kan føre til kolikk.

Typer kraftfôr  - Korn

 • Havre: Godt fordelt forhold mellom energi og protein
 • Bygg: Godt fordelt forhold mellom energi og protein
 • Hvete: Høyt protein innhold
 • Mais: Høyt energiinnhold, lavt proteininnhold

Havre er det mest brukte og best egnede kornet til hest i Norge. Havren har den perfekte kombinasjonen av høyt fiberinnhold, høyt fettinnhold og bra aminosyresammensetning. Tradisjonelt er havre det vanligste hestefôret i tillegg til grovfôr, i Kina gir de hestene ris, i USA får de ofte mais.

Andre energikilder

 • Betfôr – Smakelig
 • Melasse – Høyt sukkerinnhold
 • Olje – Ingen proteiner
 • Linfrøkake – Høyt proteininnhold

Proteinfôrmiddel

Fôr med et proteininnhold som overstiger 20 %. Det er viktig at man er forsiktig når man gir tilskudd i forhold til protein, så man ikke overfôrer.

 • Lucerne: Grovfôr, fiberrikt
 • Soyamel: Konsentrat
 • Hvetespirer: Fettrikt, høyt innhold av fosfor (harskner) smakelig
 • Potetprotein: Høy proteinkvalitet
 • Hvetekli: Høyt fosfatinnhold, lav energi
 • Linfrø, linfrøkake: Høyt fettinnhold, lav proteinkvalitet

Fabrikkblandet kraftfôr

Det finnes to typer av fabrikkblandet kraftfôr, helfôr, som alltid inneholder korn, og konsentrat. Konsentrat gitt sammen med korn tilsvarer helfôr.

Mineralfôr

Mineraler er en gruppe næringsstoffer, f.eks. kalsium, fosfor, jern og kobber som har stor betydning for kroppens kjemi og funksjonene av organene i kroppen. Når man forer med høy og havre trenger man som oftest å komplettere med mineraltilskudd.

Komplettering gjør man når man

 • vil fylle behovet for mineraler i forhold til anbefalte verdier
 • vil opprette Ca / P balanse i fôret

Samspillet og balansen mellom mineraler er viktig, gir man for mye av et stoff kan det være skadelig. Mangel på ett stoff kan også oppstå, og det kan ikke hesten korrigere selv.

Vitaminer

Hesten får vitaminer naturlig gjennom de ulike fortypene.  Avhengig av årstid eller ved hard trening kan det være nødvendig å tilføre noen vitaminer. Vitaminmangel kan komme av overforing av mineraler, da det naturlige forholdet mellom vitaminer og mineraler forstyrres. Hvert enkelt vitamin har sin oppgave og kan ikke erstattes av andre vitaminer. Det finnes både fett- og vannløslige vitaminer.

 

Kilde: Margatera Rundgren, Husdyrsagronom spesialisert på etologi, institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU
Forelesning om "Utfodring för hästens hälsa" under kunskapsmessen Häst 2006 i Västerås.