• Bruk bare fôr av beste kvalitet!
   
 • Kontroller fôrets kvalitet ved å lukte, kjenne og se på det.
   
 • Fôr lite, men ofte - minst tre ganger per dag. Og på bestemte tider.
   
 • Fôr senest en time før hesten skal jobbe.
   
 • En svett eller anstrengt hest skal ikke spise. Vent til den har roet seg ned.
   
 • Gi høy og vann før kraftfôr.
   
 • Kontroller at hesten alltid har tilgang til vann.
   
 • Gi aldri mer fôr enn det hesten spiser, og ta umiddelbart bort gammelt fôr.
   
 • La hesten spise i fred.
   
 • Ha alltid en aktuell fôrliste ved boksen hvis det er flere enn du som fôrer i stallen.
   
 • Gjør aldri raske fôrbytter, men bytt ut fôret gradvis.  Det samme gjelder nye fôrpartier.

Kilde: "Hestehold i praksis" av Mats Mellberg.