Ormekur og vaksinasjon

De fleste hoppeeiere sørger for å gi sine drektige hopper ormekur. Det er selvsagt viktig. Man bør la den drektige hoppa ”følge med” i det normale ormekurskjemaet for stallen. Rådfør deg med veterinæren om preparater og tidspunkter for ormekur i forhold til føllingen. Ormekur tett innpå beregnet følling anbefales stadig mer.

Du bør også passe på at hoppa har effektiv beskyttelse mot stivkrampe. På dette området tror vi det ofte svikter. Man kan vaksinere frem til 4-5 uker før føllingen. Da får også føllet god beskyttelse.

For å forebygge muskeldegenerering hos føllet, bør hoppa i løpet av hele drektigheten tilføres et kombinasjonspreparat som inneholder selen og vitamin E. Disse preparatene er reseptbelagte, og derfor må du kontakte veterinæren.

Pass på forandringer

Selvsagt er det viktig at hoppa ikke viser noen som helst tegn på infeksjon eller andre endringer i kjønnsorganene. Hos noen hopper endrer skjeden posisjon i løpet av drektigheten. Den synker inn, noe som kan forårsake luftsuging eller at rester fra avføring renner ned i skjedeåpningen.

Slike hopper bør gjennomgå en såkalt Caslick-operasjon. Man syr helt enkelt igjen den øverste delen av skjedeåpningen for å hindre at bakterier kommer inn i skjeden. Det er et enkelt inngrep, som vanligvis utføres etter fastslått drektighet.

Vær med under følling

Ut fra et risikosynspunkt er det spesielt viktig at hoppa ikke føller uten tilsyn. Uerfarne hesteeiere forestiller seg ofte at den vanligste komplikasjonen i sammenheng med føllingen, er feil fosterstilling. Slik er det imidlertid i det hele tatt ikke.

Feilleie er svært uvanlig, mens derimot et altfor stor antall fullt friske føll årlig dør på grunn av at for eksempel fostersekken ikke punkteres, eller at forløsningen hemmes fordi hoppa ligger med bakdelen mot en boksvegg. Er været bra nok er det en fordel om hoppa kan følle ute i en gresshage.

Du bør altså være med når hoppa din føller, og for å være det, bør du kjenne til siste bedekningsdag. En normal hoppe går drektig omtrent elleve måneder, men det forekommer ganske store avvik.

Tegn på følling

Tegn på nært forestående følling er blant annet at hoppas bekkenbånd, de ligamentene som løper langs begge sidene på haleroten, begynner å bli slappe. Lær deg å følge denne utviklingen. Ofte forlenges samtidig selve skjeden. Av og til opptrer såkalt vokspropper på juret omtrent 1-2 døgn før føllingen.

Noter gjerne de individuelle tegnene på følling hos hoppa di, fordi det er vanskelig å huske fra år til år. Oppbevar notatene, slik at du lett finner dem når føllingen nærmer seg. TV-overvåking og ”føllvakt” er gode tekniske hjelpemidler.

Bare i ren boks!

En føllingsboks bør være grundig rengjort, helst ved hjelp av et desinfeksjonspreparat. Det er lett å bruke og meget effektivt. Det har dessuten den fordelen at der er miljøvennlig, fordi det er nedbrytbart i naturen. Det har også en fargeindikasjon, som viser hvor lenge de aktive bestanddelene har full virkning.

En føllingsboks bør ha rikelig med strø. Den bør ligge i en del av stallen som er godt ventilert. Høy luftfuktighet og en skitten boks er ideell grobunn for smittestoffer, blant annet føllsykebakterier.

Venn hoppa til miljøet

Det er en fordel hvis hoppa i lengre tid har fått mulighet til å akklimatisere seg i føllingsboksen. Dessuten bør hoppa aldri flyttes fra én stall til en annen tett innpå føllingen. De antikroppene hun danner mot smittestoffer i miljøet, og som føres videre til føllet via råmelken, beskytter ikke mot de ”nye” smittestoffene som kan finnes i et nytt miljø.

Drektige hopper bør ikke transporteres den siste drektighetsmåneden.