Flere vitenskapelige undersøkelser viser at katter og andre selskapsdyr kan forbedre menneskets livskvalitet og helse. Det forskes nå på relasjonen mellom menneske og dyr, og på dyrenes innvirkning på oss mennesker. Blant annet viser studier at barn som vokser opp med kjæledyr får et bedre immunforsvar, og har lavere risiko for å få allergier sammenlignet med barn som ikke lever med dyr.

Viktige familiemedlemmer i barnas øyne

Dyr viser seg å ha spesielt positiv innvirkning på barn og eldre. Undersøkelser viser at de aller fleste barn nevner et dyr når de skal liste opp sine ti viktigste relasjoner. Så det er tydelig at familiens husdyr kan være en stor trygghet for de yngste familiemedlemmene. Barna i undersøkelsen beskriver at kjæledyrene er som venner, de gir mulighet til omsorg, og hjelper mot ensomhet. Hvem vil vel ikke ha en god venn hjemme som alltid lytter og har tålmodighet?

Dyr som behandling

Forskningen viser også at dyr kan brukes med stort hell i pleie og hjelp til syke. Barn og voksne med funksjonshemninger kan ha servicehunder, terapiridning blir mer utbredt, og besøksdyr som folk kan klappe og kose med øker livskvaliteten og forbedrer helsa. I England og USA er det blitt mer og mer vanlig at frivillige organisasjoner besøker sykehus og skoler sammen med kjæledyr for å gi pasienter og elever mulighet til å møte dyr. Her i Norge er terapiridning allerede utbredt, og det er også gledelig at servicehunder blir en fast ordning fra 2018.

Agria kårer Norges dyrehelter, og i år var det besøkshesten Liva, som sprer glede hos eldre i Østfold, som stakk av med seieren.

Manimalis

Vil du lese mer om forskningen? Manimalis er en frittstående ideell organisasjon som arbeider med å samle inn og spre informasjon om kjæledyrenes positive effekt på menneskers helse. Vil du vite mer om tidligere og pågående forskning, besøk hjemmesiden deres.