Vår nettside bruker cookies

Kverke

Hvordan smitter kverke? En stall i nærheten av der jeg har hesten min, har fått konstatert kverke. Hva kan jeg gjøre for å sikre stallen vår mot smitte?

Veterinæren svarer::

Kverke smitter både gjennom direkte kontakt med syke hester og via utstyr, klær, personer og stallinnredning som har vært i kontakt med smittestoffer. Det er derfor en god idé å gjøre en innsats for å redusere smitterisikoen, slik du foreslår. Dere kan for eksempel henge opp et oppslag i stallen med retningslinjer for hygiene, og samtidig oppfordre alle som ferdes i stalles til å vaske hendene og skifte sko og klær hvis de har besøkt andre staller.

Symptom

De vanligste symptomene på kverke er feber, nedsatt allmenntilstand, rennende nese, hoste og svært hovne lymfekjertler. 

Årsak

Kverke forårsakes av streptokokkbakterien. Smitten spres som nevnt både direkte mellom syke hester som hoster og pruster, og indirekte via personer, stallinnredning eller utstyr som har vært i kontakt med smittestoffer.

Hva kan jeg gjøre selv?

Forebyggende kan du sørge for å sette nye hester i karantene før de settes sammen med de øvrige hestene i stallen. Du kan også unngå å ha konkurransehester stallet opp sammen med unghester og avlshopper, siden konkurransehester utsettes for større smitterisiko, og derfor kan smitte andre hester i stallen.

Isoler syke hester og hester du mistenker kan være smittet. Når sykdommen er konstatert, er god hygiene en av de viktigste metodene for å hindre videre smittespredning. Gjør grundig rent i hele stallen, vask klær, utstyr og ting som har vært eller kan ha vært i kontakt med smittestoffer. Unngå å reise til konkurranser og den slags hvis det er konstatert smitte i stallen. Sørg for at så få personer som mulig har kontakt med syke hester.

Når bør jeg oppsøke veterinær?

Kontakt dyrlege hvis du mistenker kverke. Dyrlegen kan også gi råd om hva du skal gjøre i situasjonen.

Er det akutt?

Da anbefaler vi alltid at du kontakter veterinæren direkte.

Dyreguiden

Få tips og råd om sårstell, traumatiske skader og mye mer.

Til Dyreguiden

Liker?

0 stemmer, ikke rangert

0 stemmer, ikke rangert