Livsforsikring

Om det verste skulle skje

Agria Liv 

Agria Liv kan gi deg erstatning dersom dyret eller fuglen din dør eller må avlives på grunn av sykdom eller skade. Med livsforsikring får du utbetalt en livsforsikringssum, som tilsvarer dyrets markedsverdi. 

Smådyr og fugl

 • få utbetalt inntil 5 000 kroner i livsforsikring 
 • ingen egenandel
 • kan kjøpes hele livet
 • ubegrenset tilgang til FirstVet – hjelp av veterinærer direkte på mobilen, uansett årsak

For å få livsforsikring må innkjøpsprisen være over 1 000 kroner.

Papegøye

ID-merkede papegøyer kan ha en høyere forsikringssum. Summen skal tilsvare markedsverdi, og sees på grunnlag av veiledende innkjøpspris.

 • få utbetalt inntil 25 000 kroner i livsforsikring 
 • ingen egenandel
 • kan kjøpes hele livet
 • ubegrenset tilgang til FirstVet – hjelp av veterinærer direkte på mobilen, uansett årsak

Når gjelder forsikringen?

Forsikringen kan kjøpes fra dyret/fuglen din er fire uker gammel. Forsikringen gjelder for forsikringstilfeller som skjer i Norge. Den gjelder også under opphold i inntil ett år i EU–land, Storbritannia og Sveits, regnet fra den dagen dyret
har utreise fra Norge.

Her finner du vilkårene til forsikringen.

Sjekk pris på livsforsikring

Agria Liv 

Agria Liv kan gi deg erstatning dersom dyret eller fuglen din dør eller må avlives på grunn av sykdom eller skade. Med livsforsikring får du utbetalt en livsforsikringssum, som tilsvarer dyrets markedsverdi. 

Smådyr og fugl

 • få utbetalt inntil 5 000 kroner i livsforsikring 
 • ingen egenandel
 • kan kjøpes hele livet
 • ubegrenset tilgang til FirstVet – hjelp av veterinærer direkte på mobilen, uansett årsak

For å få livsforsikring må innkjøpsprisen være over 1 000 kroner.

Papegøye

ID-merkede papegøyer kan ha en høyere forsikringssum. Summen skal tilsvare markedsverdi, og sees på grunnlag av veiledende innkjøpspris.

 • få utbetalt inntil 25 000 kroner i livsforsikring 
 • ingen egenandel
 • kan kjøpes hele livet
 • ubegrenset tilgang til FirstVet – hjelp av veterinærer direkte på mobilen, uansett årsak

Når gjelder forsikringen?

Forsikringen kan kjøpes fra dyret/fuglen din er fire uker gammel. Forsikringen gjelder for forsikringstilfeller som skjer i Norge. Den gjelder også under opphold i inntil ett år i EU–land, Storbritannia og Sveits, regnet fra den dagen dyret
har utreise fra Norge.

Her finner du vilkårene til forsikringen.

Sjekk pris på livsforsikring