Slik bruker vi din personlige informasjon

Agria er veldig forsiktig i bruk av personopplysninger for å beskytte din personlige integritet. De personopplysninger som gis til oss behandles i samsvar med regler om personopplysninger.

Personopplysningsansvarlig:

Agria Dyreforsikring
Org. Nr NO 987 268 069
Postboks 5080
8608 Mo i Rana
Telefon 24 12 40 00

Personopplysningene innhentes direkte fra deg som kunde eller som er interessert i å bli kunde. For å holde våre registre oppdaterte, kompletterer vi personopplysningene løpende fra private og offentlige registre. Agria kan også ta opptak av eller på andre måter dokumentere din kommunikasjon med oss.

Agria samler inn opplysninger om deg, men også om forsikret, medforsikret, innbetaler og panthavere. Det er opplysninger som navn- og adresseopplysninger, personnummer og i noen tilfeller opplysninger om yrke og statsborgerskap, økonomiske forhold og helsetilstand.

Personopplysningene benyttes kun i Agria for å danne et helhetsbilde av ditt kundeforhold hos oss. Dette for å kunne gi god service, men også til markedsføring, statistikk, markeds- og kundeanalyser. Personopplysningene benyttes også for at Agria skal kunne møte rettslige forpliktelser samt oppfylle avtaler og handlinger som er krevd innen eller etter en avtale er inngått. Personopplysningene benyttes for at Agria skal kunne oppfylle de krav som er satt til vår virksomhet.

Personopplysningene benyttes primært i Agria, men kan gis til andre foretak, foreninger og organisasjoner som Agria samarbeider med, innenfor og utenfor EU- og EØS-området, og til myndighetene om vi er pliktige til å gjøre det i følge loven.

Opplysninger om ditt forsikringsforhold kan også gis til personer som bor sammen med deg. Agria kan arkivere og behandle søknadsdokumenter og øvrige opplysninger uansett om din søknad godkjennes eller ikke. Dine personopplysninger lagres ikke lenger enn nødvendig.

En gang i året har du rett til kostnadsfritt å få beskjed om hvilke personopplysninger vi har registrert på deg, etter en skriftlig forespørsel. Eventuelle feilaktige personopplysninger kan du selvsagt be om korrigert. Du kan også skriftlig begjære at dine personopplysninger ikke benyttes til direkte markedsføring. Din søknad sendes da til Agria:

Agria Dyreforsikring
Att: Personopplysninger
Postboks 5080
8608 Mo i Rana