Samtykke til behandling av personopplysninger

Informasjon om hvorfor Agria innhenter og behandler personopplysningene dine.

Vi behandler personopplysninger som er nødvendige for at vi skal kunne oppfylle våre forsikringsforpliktelser. Opplysningene kommer vanligvis direkte fra deg. De kan også gis til andre selskaper og organisasjoner som vi samarbeider med så vel innenfor som utenfor EØS og EU-området. Vi kan samkjøre opplysningene med andre registre, for eksempel folkeregisteret, for å opprettholde god kunde- og registerpleie.

Opplysningene brukes blant annet til å inngå og administrere avtaler og til å fullbyrde avtaler og rettslige forpliktelser. De brukes også til å gi et helhetlig bilde av forsikringene du har hos oss, som grunnlag for å informere om våre tjenester og for å gi generelt god service samt i markedsanalyser og markedsføring av våre produkter.

Etter lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) har du rett til å få innsyn i de opplysninger vi har om deg, og rett til å kreve rettet feilaktige eller ufullstendige opplysninger. Har du spørsmål om selskapets bruk av personopplysninger og om hvem som er våre samarbeidspartnere, kan du henvende deg til:

Agria Dyreforsikring, Personopplysninger
Postboks 5080
8608 Mo i Rana

Det gjøres særskilt oppmerksom på at dersom du ikke ønsker direkte markedsføringshenvendelser for fremtiden, kan du når som helst reservere deg mot dette ved henvendelse enten til oss, eller det sentrale reservasjonsregister i Brønnøysund.