Beskyttelse i luftegård og på utegang i løpet av vinteren

Hester som står ute døgnet rundt på vinteren skal ha tilgang til et leskur. Da kan hestene selv påvirke sin varmebalanse.

Den enkleste formen for leskur er et tak med tre vegger. Gulvet bør strøs med halm. Leskur for flere hester bør ha to åpninger, slik at et dominant individ ikke kan blokkere porten for de andre. Leskurets minste mål finnes regulert i Mattilsynets retningslinjer til Forskrift om velferd for hest.

Hold oversikt

Leskuret fungerer likevel bedre når plassen er litt større enn det angitte minstemålet. Et område på 1,6-2,5 m2/100 kg kroppsvekt skaper forutsetninger for en roligere gruppe og et tørrere underlag. Ved utformning av foringsplassene bør man tenke på at hester gjerne vil holde avstand til andre hester når de spiser. Ute i det fri er denne avstanden 1,5-6 m. Avstanden mellom foringsplassene i en utegang for unghester kan være 1,2 m. Hele foringsspilt kan likevel gjøres smalere. Man skal holde oversikt over hester som fores i gruppe slik at alle i gruppen får den maten de behøver.

 

Liker? 1 av 1 likte , 5 i rangeringer