Forsikringsavtalen gjelder for ett år om gangen, altså 12 måneder. Du velger selv hvordan du ønsker å betale forsikringen din, enten årlig, halvårlig, kvartalsvis eller månedlig. 

Ved oss ved problemer

Hvis premien din ikke blir betalt i rett tid, sender vi ut en påminnelse per telefon og eventuelt SMS. Deretter blir forsikringen din avsluttet uten videre varsel. En avsluttet forsikring betyr at dyret ditt står ubeskyttet og får en ny karenstid for sykdom når du tegner en ny forsikring. Derfor er det veldig viktig at du kontakter oss så fort som mulig hvis du får betalingsproblemer, slik at vi kan hjelpe deg å finne en løsning.