Aggressivitet

Endret atferd overfor andre katter
20.02.2018 Jeg har en katt på 10 år som i den siste tiden har endret atferd og blitt litt mer aggressiv overfor de andre kattene i huset. Jeg synes også det kan se ut som han har litt vondt, for eksempel når han skal ut og inn a...