Botulisme

Hvor farlig er botulisme, og hva kan jeg gjøre for å forebygge det?

Veterinæren svarer::

Hester er ekstremt følsomme for botulismetoksin, som er giftstoffet som forårsaker botulisme hos hest. Hester utsettes gjerne for giftstoffet gjennom fôr eller strø. Selv i svært små mengder er giftstoffet dødelig, og få hester overlever. Det finnes en vaksine, og det er den beste metoden for å forebygge botulisme. Det er også viktig å sørge for høy kvalitet og god hygiene med hensyn til fôret, da fôret er den mest vanlige smitteveien. Spesielt fôr fra høyballer er en risiko, og her er det viktig at avlingen er så ren som mulig – altså at den ikke inneholder jord, døde smådyr osv. – når den pakkes i plast.

Årsak

Botulisme forårsakes av en nervegift som er ekstremt farlig for hester, selv i svært små mengder. Nervegiften dannes av bakterien Clostridium botulinum, som finnes i jord og stortrives i et oksygenfritt miljø. Forgiftning skjer som regel via fôr eller strø. Dersom jord eller døde smådyr blir med inn i høyballene, får bakterien gode muligheter til å formere seg i det oksygenfattige miljøet.

Hva kan jeg gjøre selv?

Den beste måten å forebygge sykdommen på, er å vaksinere mot botulisme og å kun gi fôr av høyeste kvalitet. Det er også viktig å kassere fôr som er blitt dårlig, eller som er av tvilsom kvalitet.

Når bør jeg oppsøke veterinær?

Forgiftning har i de fleste tilfeller dødelig utgang, men hesten kan ha bruk for støttebehandling og lindring, og det kan også være nødvendig med hurtig avliving. Det finnes ingen behandling av botulisme.

Finner du ikke det du leter etter?

Er det akutt?

Da anbefaler vi alltid at du kontakter veterinæren direkte.

Dyreguiden

Få tips og råd om sårstell, traumatiske skader og mye mer.

Til Dyreguiden

Liker? 0 stemmer, ikke rangert 0 av 0 likte , NaN i rangeringer