Fraktur

Hva er forskjellen på en fraktur og en fissur hos hest?

Symptom

De vanligste symptomene på fraktur er kraftig halthet og motvilje mot å legge vekt på det aktuelle benet. Disse symptomene trenger ikke nødvendigvis bety at benet er knekket, da symptomene også kan passe på en mindre sprekk i en knokkel (fissur) eller en hovbyll. Det kan være vanskelig å avgjøre hva hesten lider av, da det ikke er alle frakturer som er umiddelbart synlige. 

Årsak

De fleste frakturer oppstår som følge av ytre vold eller overbelastning av knoklene. Det kan for eksempel skyldes spark fra en annen hest, transportskader eller at hesten har falt. 

Hva kan jeg gjøre selv?

Ved mistanke om fissur eller fraktur skal dyrlege kontaktes umiddelbart. Du kan selv undersøke hesten på denne måten: Start med å forsøke å holde hesten i ro. Hvis hesten er salet opp, bærer seletøy eller annet, tar du av det. Start undersøkelsen av hesten med å se etter synlige hevelser eller sår. Bøy det skadde benet og legg merke til i hvilken stilling hesten viser at det gjør vondt. Mens du venter på dyrlegen bør du legge en bandasje på benet for å unngå at eventuelle sprekker utvikler seg til rene brudd. 

Når bør jeg oppsøke veterinær?

En hest som har fått en fraktur eller der du har mistanke om en fraktur, skal alltid undersøkes av dyrlege. Også alvorlig halthet eller andre bevegelsesforstyrrelser som ikke forsvinner raskt, bør undersøkes av dyrlege. 

Finner du ikke det du leter etter?

Er det akutt?

Da anbefaler vi alltid at du kontakter veterinæren direkte.

Dyreguiden

Få tips og råd om sårstell, traumatiske skader og mye mer.

Til Dyreguiden

Liker? 0 stemmer, ikke rangert 0 av 0 likte , NaN i rangeringer