Hva erstatter forsikringen, og hvor mye?

Forsikringen gir erstatning når en veterinær undersøker eller behandler dyret/fuglen for sykdom eller skade. Beløpet er på 10 000 kroner per forsikringsår. En livsforsikring kan gi erstatning dersom dyret ditt dør eller blir avlivet. Beløpet tilsvarer kjøpesummen, inntil 5 000 kroner for smådyr og inntil 25 000 kroner for papegøyer. 


Hva erstattes ikke av forsikringen?

Forsikringen gjelder ikke for skade eller sykdom som forelå eller var påbegynt før du kjøpte forsikringen. Forsikringen har 20 dagers karenstid fra og med den dagen forsikringen kjøpes. Skade eller sykdom som oppstår under denne perioden vil ikke dekkes, utenom skader forårsaket av ytre traume, akutt forgiftning eller fremmedlegeme i mage eller tarm.


Hvor mye koster en forsikring?

Prisen vil variere etter hva slags type dyr/fugl det er snakk om. Sjekk gjerne pris her, eller ta kontakt med oss hvis du har noen spørsmål. 


Når kan jeg si opp forsikringen?

Forsikringsavtalen løper normalt for ett år av gangen. Du kan si opp avtalen din ved hovedforfall, men i visse tilfeller er det mulig å si opp avtalen utenom denne datoen. Dette gjelder hvis du ikke lenger har forsikringsbehov, hvis du bytter forsikringsselskap eller ved særlige behov. Les om oppsigelse her