Veterinærforsikring

Denne forsikringen kan gi erstatning for dine kostnader til veterinær dersom dyret ditt blir sykt eller skadet. Forsikringen kan tegnes allerede fra dyret fyller fire uker og det er ingen øvre aldersgrense for å tegne en forsikring.
Du kan få erstatning med opptil 10 000 kroner per forsikringsår og forsikringssummen forblir den samme hele dyrets liv.

Livsforsikring

En livsforsikring kan gi erstatning dersom ditt dyr dør eller blir avlivet som følge av en skade eller sykdom. Forsikringssummen kan maksimalt være 1000 kroner, men papegøyer som er ID-merket kan tegne en høyere forsikringssum. Den skal tilsvare dyrets markedsverdi.