Smådyr- og fugleforsikring - Spørsmål og svar

Det kan dukke opp flere spørsmål når det gjelder forsikring til smådyr, reptiler og fugl. Her gir vi deg svar på noen vanlige spørsmål.

Hvor mye erstatter forsikringen?

Forsikringen kan erstatte 75% av kostanden som overgår 700 kroner. Den kan gi erstatning med opptil 10 000 kroner per forsikringsår.

Dersom dyret har en livsforsikring kan du få erstatning med opptil forsikringssummen dersom dyret dør eller blir avlivet.

Hva erstattes av forsikringen?

Forsikringen kan gi erstatning når en veterinær undersøker og behandler ditt dyr for sykdom eller skade. En livsforsikring kan gi erstatning dersom dyret ditt dør eller blir avlivet.

I alle forsikringer finnes det unntak og disse er spesifisert i avtalens forsikringsvilkår.

Link til vilkår

Hva erstattes ikke av forsikringen?

Forsikringen gjelder ikke for skade eller sykdom som forelå eller var påbegynt før forsikringen ble tegnet. Forsikringen har 20 dagers karenstid fra og med den dagen forsikringen tegnes. Skade eller sykdom som oppstår under denne perioden vil ikke dekkes utenom skader forårsaket av ytre traume, akutt forgiftning eller fremmedlegeme i mage eller tarm.

Hvor mye koster en smådyr eller fugleforsikring?

Kostnaden (premien) for en smådyrsforsikring påvirkes av hvilket dyr som forsikres.

Ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 24 12 40 00 eller regne ut din premie på webben.

Når kan jeg si opp forsikringsavtalen?

Forsikringsavtalen løper normalt for ett år av gangen. Du kan si opp din avtale ved avtalens hovedforfall. I visse tilfeller er det mulig å si opp sin avtale midt i forsikringsperioden hvis forsikringsbehovet er falt bort. Det gjelder for eksempel dersom dyret er solgt, har dødd eller avlivet.