Smådyr- og fugleforsikring

Gå direkte til:

Agria tilbyr forsikring for smådyr, fugler og reptiler som gir trygghet i hele ditt kjæledyrs liv. Du kan forsikre din kanin, ilder, gnager, fugl, minigris, skilpadde eller andre med en veterinærforsikring som erstatter dine kostnader til veterinær dersom dyret blir sykt eller skadet. Det er også mulig å tegne livsforsikring til dyret ditt.

Smådyr kan tegne forsikringen allerede fra dyret fyller fire uker. Vi forsikrer også eldre dyr, og det er ingen øvre aldersgrense for å tegne en forsikring. Forsikringene gjelder hele livet til dyret.

Agria Veterinærforsikring

Samme trygghet gjennom hele dyrets liv

Agria Veterinærforsikring erstatter dine utgifter til undersøkelse og behandling hos veterinær dersom dyret ditt blir sykt eller skadet. Du kan få erstatning med opptil 10 000 kroner per forsikringsår. Denne forsikringssummen gjelder uansett alder på dyret.

  • Du kan få erstatning med opptil 10 000 kroner per forsikringsår
  • Du har den samme forsikringssummen hele dyrets liv
  • Forsikringen kan tegnes uansett alder på dyret

Egenandel er den del av kostnaden som du betaler selv.

Tegn forsikring her

Se vilkår for omfang og begrensing

Agria Liv

Hvis det verste skulle skje

Agria Liv kan gi deg erstatning dersom ditt dyr dør eller må avlives som følge av sykdom eller skade. Livsforsikringssummen skal maksimalt tilsvare dyrets markedsverdi.

  • Ingen egenandel
  • Kan tegnes hele livet 
Smådyr og fugl

Du kan tegne en livsforsikring til din kanin, ilder, gnager, minigris, fugl eller skilpadde. Livsforsikringssummen kan maksimum være på 5000 kr.

Papegøye

Papegøyer som er ID-merket kan tegnes med en høyere livsforsikringssum som tilsvarer fuglens markedsverdi.

Tegn forsikring her

Se vilkår for omfang og begrensing

Egenandel – din del av utgiften

Agria Veterinærforsikring består av en fast og en bevegelig egenandel. Den faste egenandelen er på 700 kroner og den bevegelige er 25%. Den faste egenandelen blir trukket en gang per egenandelsperiode. En egenandelsperiode omfatter 125 dager fra og med den første dagen du søker erstatning for. Dette gjelder uansett antall skader innenfor denne perioden. Den bevegelige egenandelen blir trukket ved hver erstatningsbare kostnad.

Fast egenandel

700 kr

Bevegelig egenandel

25%

Eksempel på egenandel:
Kaninen Pernille har fått kreft i livmoren og må opererer den ut. Operasjonen vil koste 4500 kroner. Med en forsikring betaler Pernilles eier bare 1650 kroner i egenandel mens Agria Dyreforsikring står for resten av kostnadene, det vil si 2850 kroner. Uten forsikring måtte Pernilles eier stått for hele regningen selv.

Her finner du Agria Dyreforsikrings fullstendige vilkår for Smådyr- og fugleforsikring i pdf-format. Dine forsikringsvilkår består av tre deler: Forsikringsbeviset, vilkårene for den forsikringen du har tegnet samt Agrias Felles Forsikringsvilkår. Dessuten gjelder Forsikringsavtaleloven og allmenne lover og forskrifter.

  • Hvor mye erstatter forsikringen?
  • Hva erstattes av forsikringen?
  • Hvor mye koster en smådyr eller fugleforsikring?

Svar på disse spørsmålene og mange fler finner du i vår oversikt over de vanligste spørsmålene om smådyr- og fugleforsikring.

Vanlige spørsmål og svar om smådyr- og fugleforsikring