Smittsom gulsott hos kanin

Det er påvist kaningulsott, rabbit haemorrhagic disease (RHD), i et kaninhold i Vest-Agder. Kaningulsott er en akutt, svært smittsom virusinfeksjon som gir alvorlige leverskader hos kaniner. Dødeligheten er svært høy. Sykdommen smitter ikke til mennesker.

 

Mattilsynet har satt i verk tiltak i dyreholdet for å hindre spredning av sykdommen, og har nå kontroll over situasjonen. Det er ingen kaniner igjen i dette dyreholdet. 18 av de 25 kaninene i dyreholdet døde av sykdommen. De resterende er avlivet og destruert av Mattilsynet. Eieren er pålagt å sanere eiendommen, og kan ikke anskaffe nye kaniner før det er gått 6 måneder.

Smitteveier og symptomer

Viruset smitter ved direkte kontakt mellom dyr eller indirekte via avføring, strø/høy, klær og sko. Inkubasjonstiden er svært kort, og dyrene dør som oftest 12-36 timer etter at de får kliniske symptomer. Nervøse forstyrrelser og symptomer fra luftveiene, sløvhet og dårlig matlyst er de mest vanlige symptomene. Dyr som overlever sykdommen kan være varige smittebærere.

Les nettmelding hos Veterinærinstituttet

Meldeplikt til Mattilsynet

Smittsom gulsott hos kaniner har vært påvist én gang tidligere i Norge, i 2014. Denne sykdommen er meldepliktig til Mattilsynet.

Kontaktinformasjon

Publikumshenvendelser: Mattilsynets sentralbord, tlf.  22 40 00 00.

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt, tlf. 469 12 910.

Kjøpe kanin

Hva spiser en kanin og hva slags bur bør kaninen ha? Råd til deg som vil kjøpe kanin
Les mer

Kjøpe hamster

Hvordan vil hamsteren ha det i buret sitt for å føle seg bra? Råd til deg som vil kjøpe hamster.

Ilderhold

Ildere er meget nysgjerrige av natur og de kommer seg inn i og rundt de mest underlige steder.
Les mer

Rottehold

Rotter er utmerkede kjæledyr. De er renslige, sosiale og lette å stelle.
Les mer

Liker? 1 av 1 likte , 5 i rangeringer