Agria Dyreforsikring og SKK Forskningsfond deler årlig ut nærmere åtte millioner svenske kroner til formål for selskapsdyr, fortrinnsvis hund og katt. Blant prosjektene er det mange interessante studier for bedre dyrehelse, nye vaksiner og ny teknikk innen veterinærmedisin. Det er også forskning på hundens innflytelse på den fysiske og psykiske helsen til mennesker.

– Vårt bidrag til forskning er en måte å langsiktig bedre dyrehelse for våre kjæledyr. Det kan være å forske på nye skadeforebyggende tiltak, forbedre diagnostisering og mer effektive behandlinger, sier Agnes Fabricius, administrerende direktør i Agria Djurforsäkring.

Til sammen får 14 forskningsprosjekter i Norge, Sverige og Danmark tildelt midler i 2018. Ni av prosjektene er nye år, mens de resterende er pågående forskning som får forlenget finansiering. Flere av prosjektene har pågått i flere år, og er nå inne i sluttfasen. Blant annet gentest for livmorbetennelse hos hunder, dvergvekst hos ragdoll, samt Per Jensens forskning rundt stress og livsstil – hvordan hunder og hundeiere påvirkes av dette.

Forskningsfondet finansierer også, over fire år, en doktorgrad ved SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) som skal undersøke kneleddsykdommer hos hund.

Agria og SKK Forskningsfond støtter også organisjonen International Partnership for dogs (IPFD) med målsetning å spre helseinitiativ fra hele verden via nettstedet dogwellnet.com.

Blant prosjektene for 2018 finnes det mange interessante studier, her er noen eksempler:

  • En nordisk studie ved SLU skal gjennomføres for å muligjøre en endring i anatomien hos kortsnutede hunderaser. Innsamling av data og tester av mange hunder skal på sikt minske sannsynligheten for pusteproblemer. Også studier av avlsdyr og genetiske faktorer er en del av studiet. Ansvarlig forsker er seniorprofessor Åke Hehammar.
  • Etologen Kenth Svartberg skal analysere data fra BPH (oppførsel- og persnlighetsbeskrivelse for hund med mål om å finne personlighetstrekk og utifra denne analysen utvikle en affektbasert modell for personlighet hos hund.
  • Hundens innflytelse på menneskers fysiske og psykiske helse skal studeres under ledelse av professor Frode Lingaas i Norge. Analyse skal se på samholdet mellom hund og mennesklig helse og dødsårsaker med faktorer som livsstil, mosjon, røyking, god og dårlig helse og hundehold.
  • Mage- og tarmkreft utgjør 14 % av alle kreftformer hos katt. Lektor Susanna Cirera ved universitetet i København starter et toårig prosjekt for å utivkle en test for å kunne stille en diagnose tidligere.

I 2018 har Agria i samarbeid med Stiftelsen Hästforskning også bidratt med 1,7 millioner kroner til  ti forskningsprosjekter med hovedfokus på bevegelsesapparatet hos hester.

Se en fullstendig liste over prosjekter her