Bakterien Brucella canis smitter via alle kroppsvæsker. Sykdommen kan føre til aborter og nedsatt fruktbarhet på hund, men dyrene trenger ikke vise symptomer. Det finnes ingen effektiv behandling mot sykdommen.

Brucellose er en alvorlig sykdom som ikke tidligere er påvist på hund i Norge. Mattilsynet kan sette i gang tiltak for å begrense smitte og utrydde sjukdommen. Hundeholdene dyrene kommer fra er isolert, og andre nødvendige tiltak iverksatt. I de fire hundeholdene er det hunder som er importert fra utlandet, eller som har hatt kontakt med importerte hunder.

Veterinærinstituttet analyserer prøver fra de aktuelle hundene. Dette kan ta flere uker, avhengig av hvilke tester som viser seg å være nødvendige. De undersøker også for andre smittestoffer som kan gi aborter og nedsatt fruktbarhet.

Brucella canis er vanlig flere steder i Europa, og ble påvist i Sverige for første gang i 2011.

Brucellose kan i sjeldne tilfeller smitte til mennesker og gi influensalignende symptomer, men sykdommen kan behandles med antibiotika.

Mattilsynet mener det foreløpig ikke er nødvendig å begrense normale aktiviteter med hund, som turgåing, deltakelse i trening, utstillinger og lignende.