Nå har veterinærklinikkene tatt i mot de første kattene og hundene som er bitt av hoggorm. Det er gjerne i snuta og i labbene som ormen biter – en konsekvens av dyrenes nysgjerrighet og lek. Den kroppsdelen som blir bitt, hovner opp. Giften fra ormen kan forårsake blodmangel og skader på både lever og nyrer. Men med relativt hurtig veterinærbehandling, kan dyret bli helt friskt igjen. Et fåtall hunder og katter dør dog dessverre årlig pga hoggormbitt.

– De aller fleste hunder og katter blir friske igjen etter behandling. De hundene som blir skikkelig dårlige av hoggormens gift, kan nå også få et serum i tillegg til væskebehandling, sier Lotta Möller, veterinær på Agria Dyreforsikring.

De siste 4 år har det i gjennomsnitt kommet inn 100 skadesaker til Agria hver vår/sommer, som omhandler hoggormbitt. Å behandle en hund eller katt som har blitt bitt av hoggorm koster i gjennomsnitt 3 000 kroner. Men for dyr som må ha intensivbehandling ender prislappen sjelden under 10 000 kroner.

– Uten at vi vet hvorfor ser det ut til at katter tåler hoggormbitt bedre enn hunder, forteller Lotta Möller videre.

I dag anbefaler ikke lenger det norske veterinærfaglige miljøet kortison til dyr som blir bitt av orm. Man er redd at egenhendig behandling med kortison, gir en falsk trygghet og at eier dermed lar være å oppsøke veterinærklinikken.


Agria gir følgende råd ved hoggormbitt

Hold hunden i ro, slik at man unngår rask spredning av giftstoffene.
Oppsøk veterinær så raskt som mulig.

I Agria Dyreforsikring, Norges eneste spesialselskap for dyreforsikringer, er alle medarbeiderne dyreeiere. Sammen med dyreeierorganisasjoner og veterinærer er Agria med på å utvikle dyreholdet, dyresporten og dyrehelsa. Selskapet ble grunnlagt i Sverige i 1890 og finnes i dag representert med sine forsikringer i Sverige, Norge og Danmark.