Agria International är ett dotterbolag till Agria Djurförsäkring och är länsförsäkringsgruppens specialistföretag för internationell djurförsäkring. Øystein är idag chef för Agria Internationals norska verksamhet Agria Dyreforsikring och tillträder den nya tjänsten 1 april.

– Det känns mycket inspirerande att få leda arbetet med att ytterligare förstärka Agria Internationals befintliga verksamhet och fortsätta arbetet med att där det är lämpligt etablera verksamhet på nya marknader. Agria International har visat att det finns en fin hävstångseffekt när utländska verksamheter ger tillbaka kunskap och erfarenheter från sina marknader till Agriakonceptet och på så sätt vässar detta ytterligare. Att ta vara på detta är ett gemensamt ansvar mellan Agria Djurförsäkring och Agria International, säger Øystein Berg.

– Øystein har genom den framgångsrika etableringen av Agriakonceptet i Norge visat att han har det som krävs för att fortsätta arbetet med att ta Agriakonceptet till nya marknader. Tack vare goda ledaregenskaper och erfarenhet från entreprenörsinriktade verksamheter har han insikten om vad som krävs för utveckla en lönsam internationell affär, säger Henrietta Hansson, styrelseordförande i Agria International.

Agria International är ett dotterbolag till Agria Djurförsäkring och är länsförsäkringsgruppens specialistföretag för internationell djurförsäkring. Affärsmodellen bygger på att paketera 120-årig djur- och försäkringskunskap, det så kallade Agriakonceptet, och exportera det till marknader där djurförsäkringsgraden är svag. På så sätt kan länsförsäkringsgruppen bland annat skaffa sig stordriftsfördelar genom ökade affärsvolymer, nya infallsvinklar i utveckling av djurförsäkringsverksamhet för att stärka konkurrensen på hemmamarknaden och fler intäktsmöjligheter.

Agria International grundades 2007 och verksamheten bedrivs i form av dotterbolag och/eller filialer. Idag bedrivs egen verksamhet i Norge och England samt delad affär i Finland, på Åland och på Island. Premieinkomsten 2009 uppgick till 700 miljoner kronor och resultatet till 15 miljoner kronor. Bolaget har 300 000 försäkringar i egen verksamhet och 90 000 genom samarbetet med Tapiola i Finland.

För mer information kontakta Øystein Berg, vd Agria International +46 73 964 2091 eller Henrietta Hansson, vd Agria Djurförsäkring, +46 73 964 2060.

Agria International är ett dotterbolag till Agria Djurförsäkring och är länsförsäkringsgruppens specialistföretag för internationell djurförsäkring. Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringars specialistbolag för djur- och grödaförsäkringar. Vi har försäkringar för hästar, hundar, katter, övriga smådjur, lantbruksdjur och gröda. Vår affärsidé är att skapa trygghet för djur och människor. Förutom att vi erbjuder flexibla försäkringar samarbetar vi med flera djurägarorganisationer samt bidrar till veterinärmedicinsk forskning.