Dyrepass

Hund

Skal hunden på kennel må du som eier bestille plass i god tid. Det er også viktig at kennelen er godkjent av Mattilsynet. Spør Mattilsynet om råd dersom hunden din skal på kennel.

Skal hunden bli passet av familiemedlemmer eller lignende? For hunder som blir lett stresset kan det være en belastning å være på kennel. For disse kan det være bra om de får være hjemme i vante omgivelser. Kanskje har man noen som kan bo i huset med hunden mens dere er borte? Det er ikke tilstrekkelig at passer av hunden drar innom huset 1-2 ganger om dagen bare for å lufte og mate hunden.

Katt

Dersom dyreeier skal reise fra katten, skal ansvaret overlates til en annen kompetent person. For mange katter er det kanskje den beste løsningen å være hjemme i vante omgivelser. Katter trenger tilsyn og stell i ferien, men for kortere perioder (inntil 2 uker) informerer Mattilsynet at katten kan få noe mindre sosialisering og oppfølging enn vanlig. Det er viktig å understreke at katten skal ha mates og ha tilsyn hver dag samt ha menneskelig kontakt.

Du som katteier vurderer hvor mye din katt trenger av tilsyn. Har du en veldig kjælen, folkekjær katt kan det bli lange dager dersom dyrepasser bare er innom 1-2 ganger om dagen.

Er katten vant til å være mye inne eller er en ren innekatt må den få anledning til dette også når eier er på ferie. Innekatter trenger mer oppfølging enn katter som også oppholder seg ute. For katter som bare oppholder seg innendørs kan kennel være et godt alternativ.

På tur med dyr

Dersom man skal på ferie et sted det er mulig å ha med kjæledyret sitt, er det også en god løsning. Det gjelder bare å planlegge i tide.

Bruk tid på å venne dyret til å oppholde seg i bur. Reis på flere korte turer med dyret før du legger ut på langtur. Er hunden eller katten bilsyk finnes det medisiner som hjelper

Skal du til utlandet må du sørge for at dyret har nødvendig EU pass, ID-merking, ormekur og rabies-vaksine.

Hvis man skal reise utenlands er det også viktig å sette seg inn i innførselsreglene i de landene man skal reise til. Enda viktigere er det å vite hvilke krav som stilles når man skal føre tilbake dyret til Norge! Oppfylles ikke disse kravene risikerer man å ikke få med dyret sitt tilbake til Norge.

Se mer om å reise med dyr på mattilsynets nettside.

Ormekur

Noen EU land krever at hunder som kommer fra utlandet behandles mot revens dvergbendelorm. Sjekk opp reglene for innreise i landet du skal reise til før du reiser.

Man bør behandle mens man er på reise ettersom risikoen for smitte av forskjellige parasitter er større i enkelte deler av Europa. Blant annet er fransk hjerteorm utbredt i store deler av Europa, i Mellomeuropa er det høyere risiko for å få revens dvergbendelorm, og i Sydeuropa er det bl.a. risiko for tropisk hjerteorm

I Norge har vi et offentlig regelverk for innførsel av dyr fra andre land. Dette regelverket er nødvendig for å minske risikoen for at smittsomme dyresykdommer som er farlige for mennesker sprer seg til Norge. Det finnes blant annet regler ved innreise med hund til Norge fra Sverige og mange andre EU land om behandling mot revens dvergbendelorm med et preparat som inneholder praziquantel eller epsiprantel.

Loppe- og flåttbehandling

I andre europeiske land sydover er lopper svært utbredt. Det kan også finnes andre typer flått enn vi har i Norge noen steder. Derfor er det viktig å behandle forebyggende mot både flått og lopper.

Infeksjonssykdommer ved reise

Det er viktig å være oppmerksom på at hunder også kan bli smittet av infeksjonssykdommer som det offentlige ikke regulerer ved innførsel. En del av disse sykdommene gir ikke symptomer før lenge etter at hunden er blitt smittet, og ansvaret for å forebygge ligger på dyreeier. Før du tar med deg hunden din på reise bør du derfor snakke med veterinæren om hvilke tiltak du kan gjøre for å minske risikoen for at hunden din blir utsatt for smitte.

Kontakt veterinæren

Fortell veterinæren hvor du skal og hvor lenge du blir borte, så dere kan lage en plan som sørger for at dyret har de nødvendige vaksinene. I tillegg kan dere, for å forebygge prasitter og infeksjoner, lage et program som sørger for maksimal beskyttelse utover de lokale krav. Skaff en skriftlig oversikt over lokale krav ved å kontakte ambassaden til de landene du skal reise til. Husk! Det er bedre å forebygge enn å behandle.

Få veterinæren til å undersøke kjæledyret før reisen og forsikre seg om at det er ved god helse, samt sørge for at vaksinasjoner, ormekurer m.m. er ført inn i dyrets pass.

Flere ferietips:

  • Pass på at kjæledyret ditt ikke blir overopphetet i varm bil
  • Du bør overlate kjæledyret ditt til kompetente dyrepassere
  • Katter bør steriliseres eller kastreres
  • Kjæledyret bør ID-merkes
  • Kjæledyr lever i opp til 20 år. Det er viktig at du tar hensyn til din livssituasjon før du skaffer deg et dyr.
  • Tenk gjennom om ferien er egnet for dyr. er den ikke det bør de få bli hjemme, men sørg for at noen tar ansvar for dem.

Kilder: mattilsynet.no, tv2.no