Materialet er basert på 200 000 svenske hunder årlig mellom 1995-2002. Med tanke på at den svenske og norske hundepopulasjonen er meget beslektet, er dette – brukt med fornuft – et svært verdifullt tilskudd til annen informasjon om helse hos våre raser. Vær oppmerksom på at alt materiell er på engelsk.

Forsikringsselskapet samler inn data som følge av enten dødsfall eller veterinærbesøk. Derfor er det de kliniske funnene og faktiske sykdomsdiagnoser hos hunderasene som er kartlagt i stedet for resultatet av screening og gentesting.

Enkelt og pedagogisk

Informasjonen er presentert enkelt og pedagogisk med tabeller og diagrammer der risiko for spesifikke diagnoser er sammenlignet mellom enkelte raser og alle raser til sammen.

Dataene er bearbeidet av den Svenske Kennelklubben og forskere ved SLU og Guelph University (Canada), og den viser statistikk oppdelt per år, per kjønn, per alder, overlevelsesstatistikk og mye mer – opptil 225 sider med informasjon per rase, og samme informasjon for alle raser.

Agria har lagt mange ressurser i å bearbeide vår omfattende statistikk for å gjøre den tilgjengelig og anvendelig for raseklubber, veterinærer og oppdrettere. Agria ønsker på denne måten å dele denne kunnskapen og bidra til arbeidet med å fremme sunne hunder i hele verden.

CD-skivene, som koster 300 kroner og har alt material på engelsk, er oppdelt i følgende grupper:

1. Retrievers:
Golden Retriever
Labrador Retriever
Flatcoated Retriever
Nova Scotia Duck Tolling Retr.

2. Shepherds:
German Shepherd Dog
Belgian Shepherd, Groenendael
Belgian Shepherd, Tervueren

3. Gun:
American Cocker Spaniel
Cocker Spaniel
English Springer Spaniel
Welsh Springer Spaniel
English Setter
Gordon Setter
Irish Setter
German Pointer, Longhaired, German Pointer, Shorthaired
German Pointer, Wirehaired
Kleiner Münsterländer
Wachtelhund

4. Toy, small:
Cavalier King Charles Spaniel
Yorkshire Terrier
Chihuahua
Pug
Bichon Frisé
Papillon
Pomeranian
Tibetan Terrier
Tibetan Spaniel
Lhasa Apso
Shih Tzu

5. Scandinavian breeds:
Drever
Hamiltonstövare
Schillerstövare
Swedish Elkhound
Norwegian Elkhound
Finnish Hound
Finnish Spitz
Norrbotten Spitz
Swedish Lapphund
Swedish Vallhund

6. Poodle, Schnauzer:
Standard Poodle
Small Poodles (Miniature & Toy)
Miniature Schnauzer
Schnauzer
Giant Schnauzer

7. Giant dogs other:
Bernese Mountain Dog
Bouvier Des Flandres
Boxer
Briard
Dobermann
Great Dane
Hovawart
Irish Wolfhound
Leonberger
Newfoundland
Rottweiler

8. Terriers:
Airedale Terrier
Border Terrier
Cairn Terrier
Parson Russell Terrier
West Highland WhiteTerrier
Irish Softcoated WheatenTerrier

9. Herding:
Australian Kelpie
Bearded Collie
Border Collie
Collie, Rough (Longhair)
Icelandic Sheepdog
Shetland Sheepdog

10. Hounds:
Beagle
Dachshund
Greyhound
Petit Basset Griffon Vendéen
Sighthounds
Whippet

11. Miscellaneous:
Dalmatian
Rhodesian Ridgeback
Japanese Spitz
Mixed Breeds/Mongrels
Siberian Husky
Samoyed