Aina har selv flere hester, som hun driver med mest for hygge og tur. Hun har også to katter som regjerer i hjemmet. Tidligere har hun hatt hund, og kunnskapsnivået til Aina er derfor bred og god.

Aina hjelper deg gjerne med forsikringsspørsmål knyttet til hest og selskapsdyr!

Kontaktinformasjon