Tritrichomonas – en parasitt som forårsaker langvarig diaré hos katt

Tritrichomonas foetus er en relativt nyoppdaget encellet parasitt som forårsaker langvarig diaré hos katt. Katter kan også være smittebærere uten selv å være syke. Dermed kan denne parasitten føre til problemer i hjem med flere katter.

Katter kan være bærere av denne parasitten uten selv å være syke. De kan smitte andre gjennom sin avføring. Overlevelsestiden for parasitten utenfor katten er en time i luften, men opptil flere dager i bløt avføring. Tiden fra en katt blir smittet til den viser symptomer er 4-14 dager.

Symptom

De kattene som blir syke av parasitten får langvarig og illeluktende diare som iblant kan inneholde blod og /eller slim. Diaréene kommer i perioder og varer i hele 6-36 måneder av gangen. Er det virkelig ille kan katten bli avføringsinkontinent.

Siden parasitten angriper stortarmen og ikke tynntarmen så påvirkes ikke opptak av næringsstoffer. Kattens allmenntilstand forblir dermed uforandret og den taper ikke vekt. De smittede kattene er nærmest symptomfrie bortsett fra diareen som kan være kraftig og kanskje en sår, betent analåpning.

Behandling

Ettersom Tritrichomonas er relativt nytt i Norge, finnes det til nå ingen velfungerende behandling. Noen preparater kan gi en tilsynelatende tilfeldig forbedring, men vil i realiteten forlenge rekonvalesensperioden. Infiserte katter bør ikke brukes i avl, settes bort i pensjon, delta på utstilling eller liknende der en risikerer å smitte andre katter.

En vet at katter som tidligere har hatt diare forårsaket av Tritrichomonas har fått tilbakefall ved stress samt at mange fortsetter å være kroniske smittebærere etter at de har blitt friske selv. Det tar også lenger tid for katter som lever med andre katter å bli friske enn de som bor alene.

Jursvulst

Vi er alle kjent med at kvinner kan brystkreft, men faktum er at brystkreft også er den tredje vanligste krefttypen hos hunnkatt.
Les mer

Diabetes hos katter

Det er ikke bare mennesker som kan få diabetes.
Les mer

Førstehjelp for katt

Huskatter, rasekatter, innekatter og utekatter – alle kan de skade seg.
Les mer

Farlige planter for katten

Noen planter er så giftige for katten at den kan dø.
Les mer

Liker? 1 av 3 likte , 1,7 i rangeringer