Sporadisk stress er ikke farlig for katter. Att de innimellom blir skremt av en hund eller en uventet lyd er noe som er en del av hverdagen. Når slike situasjoner oppstår frigjøres hormoner som, noe forenklet, gjør kattens kropp klar til å flykte fra trusselen eller slåss. Det man skal passe seg for er langvarig stress. Katter takler dette mye dårligere. I de verste tilfellene kan stress utløse en betennelse i urinblæren og dermed gjøre katten fysisk syk.

- En katt som utsettes for stress over en lang periode føler seg ofte veldig dårlig. Det er ikke uvanlig at den begynner å urinere på feil sted, eller for eksempel slikker bort pelsen på magen i et forsøk på å takle sin situasjon. Man skal ikke være redd for akutt stress som går over, men langvarig stress er ikke bra for kattens helse, sier Lotta Möller katteveterinær hos Agria Djurförsäkring.

Slik vet du om katten din er stresset

Langvarig eller kronisk stress hos en katt kan være vanskelig å oppdage fordi utviklingen ofte skjer gradvis. Ved å være oppmerksom på subtile signaler kan du finne ut om katten din er stresset. Hvordan disse signalene ser ut avhenger i stor grad av kattens personlighet. Det kan for eksempel dreie seg om en endring i atferdsmønster og rutiner, som at en katt etter en forandring i hjemmet plutselig tilbringer mer tid utendørs enn til vanlig.

Atferd som kan tyde på stress er:

 • Overdrevent stell og vask
 • Matnekt/overspising
 • Økt søvnbehov og passivitet
 • Urinering eller avføring innendørs
 • Økt aggressivitet
 • Ikkenoe ønske om å leke
 • Katten trekker seg unna / blir mer avhengig av sine eiere
 • Ekstrem årvåkenhet og sterke reaksjoner ved frykt

Slik motvirker du langvarig og kronisk stress

Grunnene til at en katt er langsiktig eller kronisk stresset kan variere. Men ofte dreier det seg om kattens miljø. Det kan være noe som gjør at katten ikke trives eller føler seg presset. Det kan være at katten føler behov for å konkurrere med en annen katt om mat og plass, at den savner trygge steder der den kan trekke seg unna eller kjeder seg. Ved å respektere at katten noen ganger ønsker å være alene og å tilby et godt miljø kommer du langt.

Måter å redusere og motvirke stress:

 • Sørg for å ha flere kattedoer, matskåler og gjemmesteder. Én per katt pluss én ekstra er et godt mål
 • Ikke ha for mange katter på et lite område. Alle katter setter ikke pris på selskap, det kan være nok med to katter som ikke fungerer sammen for at problemer skal oppstå
 • Hold på dagligdagse rutiner slik at katten ofte kan forutse hva som skal skje
 • Respekter katten når den ønsker å være alene
 • Utendørs katt: la katten selv ta initiativ til å gå ut eller inn
 • Innendørs katt: tilby et stimulerende miljø, slik at katten ikke kjeder seg
 • Sørg for at katten kan bevege seg opp i høyden. Kan være et klorestativ eller en hylle å speide fra