FIP hos katt

FIP er en av kattens alvorligste virussykdommer. Kurerende behandling for FIP finnes ikke, men for å forebygge infeksjonen er det viktigste å ha et bra miljø med god ventilasjon og hygiene.

FIP (Feline infectious peritonitis) kalles også smittsom bukhinnebetennelse og forårsakes av felint Corona-virus. Det finnes flere forskjellige typer: de som forårsaker FIP og de som i prinsipp bare resulterer i en lindrig mage- og tarmkatarr. Den snille varianten kan gjennomgå en genetisk forandring hos en smittet katt og resultere i FIP.

Årsaken til forandringen kan være en øket smitterisiko og/eller et nedsatt immunforsvar.

Kattene kan for eksempel smittes av viruset gjennom å dele kattekasse eller matskål med en syk katt eller en symptomfri smittebærer.

To grupper – våt og tørr FIP

Den våte formen rammer oftest yngre katter og ytrer seg som veskesamlinger i brystet og i bukhulen. Kattene med våt FIP er runde over magen, har mistet vekt og er magre. Hvis vesken finns i brysthulen får katten pustevansker. Det kan i begynnelsen være vanskelig å oppdage, men den som er oppmerksom kan se at katten puster raskt og overfladisk.

Grunnen til veskesamlingen er at viruset skader blodårene og gjør at det lekker ut veske i vevene.

Hvis disse skadene er av mindre alvorlig grad får vi det istedenfor kaller tørr FIP. Den kan ramme forskjellige organer, og hvilke symptomer katten får avgjøres av hvilket eller hvilke organ som rammes.

Forløpet er mer smygende. Katten mister appetitten, går ned i vekt, blir orkesløs, får feber som kommer og går. Et sykt dyr kan også få diaré, øyebetennelse og symptomer fra det sentrale nervesystemet.

Vanskelig å stille diagnose

Det er vanskelig å stille diagnosen. Ofte måler man mengden sirkulerende antikropper i blodet. Men det er vanskelig å tolke prøvesvarene! Det eneste sikre svaret får man ved en obduksjon eller gjennom å ta vevsprøver fra organene som er angrepet.

At katten har antikropper trenger ikke å bety at katten er syk i FIP. Det eneste veterinæren kan utlese er at katten noen gang har blitt smittet med Coronavirus som har gjort at den har utviklet antikropper mot FIP. Det kan like gjerne være antikropper mot den harmløse varianten av viruset.

Det finnes ingen behandling mot FIP.  En syk katt kan behandles symptomatisk en kortere tid. Nye legemidler testes kontinuerlig, men enn så lenge savnes en kur.

For å forebygge sykdommen er det viktigste å ha et bra miljø med god ventilasjon og hygiene. Du bør heller ikke for mange katter hjemme, da det gjør det lettere for viruset å sette seg i flokken. Stress i ulike former kan bidra til å utvikle sykdommen, inkludert stress på grunn av for mange katter på liten plass.

Jursvulst

Vi er alle kjent med at kvinner kan brystkreft, men faktum er at brystkreft også er den tredje vanligste krefttypen hos hunnkatt.
Les mer

Diabetes hos katter

Det er ikke bare mennesker som kan få diabetes.
Les mer

Førstehjelp for katt

Huskatter, rasekatter, innekatter og utekatter – alle kan de skade seg.
Les mer

Farlige planter for katten

Noen planter er så giftige for katten at den kan dø.
Les mer

Liker? 2 av 2 likte , 5 i rangeringer