Avledet (siderettet) aggresjon

Når en normalt vennlig katt gir seg på eieren sin, biter og klorer, føles det opprørende. Spesielt hvis kattens angrep er urettmessig.

I blant skjer dette ved et veterinærbesøk. For eksempel ved vaksinasjon. Eieren pleier da å holde fast katten sin. Og så fort veterinæren har gitt katten den nødvendige injeksjonen og snur seg bort, flyr katten på eieren sin og angriper med klor og tenner. Hvorfor?

Jo, katten gjør som vi mennesker ofte gjør – den hugger mot den som står nærmest. Det er ikke slik at den bevisst holder eieren ansvarlig for nålestikket og smerten. Den avleder i stedet aggresjonen sin mot eieren, ettersom den ikke har tilgang til veterinæren. Denne aggresjonstypen er vanlig og kalles avledet (siderettet) aggresjon. Den kan sitte i hele veien hjem, derfor er det fint om katten selv kan gå ut av buret sitt og suksessivt roe seg ned, før den behandles som vanlig.

Når en katt føler seg forhindret til å kunne forsvare seg mot en provokasjon snur den sin aggresjon mot nærmeste tilgjengelige objekt. Vanligvis blir det da eieren som utsettes for kattens angrep. Det er altså på denne måten som katten lufter aggresjonen sin. Hvis aggresjonen har fått mulighet til å bygges opp, blir angrepet enda mer intensivt.

Liker? 1 av 3 likte , 1,7 i rangeringer