Å anskaffe en katt til

Å skaffe seg ytterligere en katt er ikke bestandig helt problemfritt. Det er nemlig ikke alltid at kjemien mellom to katter stemmer.

Det er svært vanskelig å forutse om en katt som har bodd lenge i en familie vil akseptere en nykomling, ettersom hver katt har sin sosiale toleransegrense. Det kan være mange årsaker til at en voksen katt, spesielt hunnkatt, har problemer med å akseptere en ny kattunge, selv om den også er en hunnkatt.

– En ny katt kan være hyggelig å få som selskap, og en god lekekamerat til katten som allerede er den del av familien. Men ikke alle katter er like glade i selskap. Man må derfor kjenne sin egen katt, og være oppmerksom om man velger å introdusere en ny katt, sier Agrias veterinær Lotta Möller. 

Noe som kan påvirke kattens vilje til å dele sitt grunnrevir med en annen katt, er de sosiale erfaringene den har med seg fra kattungestadiet. Kattunger som opplever lite eller ingen sosial kontakt, får vanskeligere med å anpasse seg andre katter senere i livet.

Kattunger sosialiserer seg lettere

Den viktigste sosialiseringsperioden i en katts liv er mellom den 2. og den 7. leveuka. Det er veldokumentert at kattunger som ikke har nær og varm kontakt med mennesker i denne perioden aldri blir fullgode selskapskatter.

Kattunger kan ha lettere for å bli akseptert av hustes gamle katter, mest sannsynlig fordi de utgjør en mindre trussel sosialt. Det er først når kattungene er så store at alle deres sanser er velutviklet og de klarer å kjenne igjen andre katter, at rangordningen avgjøres. En katt kan ikke rangordne seg selv, dette skjer alltid i forhold til andre katter.

Forsiktig introduksjon

Introduksjonen mellom en gammel, etablert katt og en ny bør skje suksessivt og varsomt. Den nye katten bør ha lukten fra eier og det nye hjemmet først. Fremmede lukter kan oppleves som skremmende.

Den etablerte katten vil naturligvis hevde sitt revir. Det finnes alltid et hierarki blant voksne katter, og som husets hersker vil den sette nykomlingen på plass. Kattungen svarer på den eldre kattens trusler/advarsler med hurtige bevegelser og fluktadferd, og mange ganger er det nettopp dette som utløser den gamle kattens aggresjoner.

Noen ganger er den gamle katten så bestemt på å være ”enehersker” at ingenting kan få den til å ombestemme seg. Om kattungen i samme moment klorer eieren sin kan det tyde på dårlig sosial kontakt i tidlig alder, og at den derfor ikke liker å bli fastholdt. Så i stedet for å reagere på den eldre kattens aggresive væremåte, vender kattungen dette mot eier, en så kalt siderettet aggresjon.

Liker? 12 av 18 likte , 3,3 i rangeringer