Område: Hund Artiklar om Vilkår

Vilkårsendringer for hundeforsikring Vi har foretatt noen endringer på våre vilkår med virkning fra den 1. april 2014. Endringene er gjennomført for å skape ytterligere trygghet og tilpasse dine forsikringsbehov. Vi ønsker også å gi deg de beste valgmuligheter når det gjelder forsikringsbeløp, dekningsomfang og egenandeler. Artiklar