Område: Hund Artiklar om Tannsykdom

Melketenner som sitter fast

Når valpen feller tenner, hender det innimellom at noen av melketennene blir sittende igjen. Dette kalles persisterende melketenner, og kan i verste fall føre til bittfeil. 

Artiklar
Tegn på sykdommer i munnen Tegn på sykdommer i munnen er appetittmangel eller vanskeligheter med å spise. Av og til endrer hunden temperamentet. Den klør seg i munnen og har problemer med å svelge og gape. Illeluktende åndedrett og hevelser hører også til sykdomsbildet. Artiklar