Skjult feil på hund

Hunder regnes rent forsikringsjuridisk som varer og derfor kan også hunder ha så kalte ”skjulte feil”. I følge kjøpsloven er en person som har solgt en valp pliktig å erstatte kjøperen for skjulte feil som oppstår hos hunden. Hos Agria finnes en forsikring som kan erstatte skjulte feil noe som er en stor trygghet for både selger og kjøper.

Med en skjult feil menes en sykdom eller en feil som har begynt å utvikles før valpekontrollen og leveransen, men som ikke kunne oppdages. Eksempel på skjulte feil hos hund kan være: vannhode, misdannelser på indre organer og medfødt døvhet.

For at Agrias Skjulte Feil-forsikring skal gjelde må en valp som blir solgt være sjekket av en veterinær innen 14 dager før overlevering til den nye eieren.

En vanlig veterinærforsikring gjelder ikke for Skjulte Feil ettersom de har vært der når forsikringen ble tegnet. Derimot kan du som selger tegne en spesiell Skjulte Feil-forsikring for de valper du selger. Hvis din tispe er forsikret med agria avl så inngår Skjulte Feil-forsikring for hennes valper som registreres hos Norsk Kennel Klub.

Må tegnes med en gang

En skjulte feil-forsikring gjelder til og med den dagen valpen du har solgt er fem år og en måned gammel.

Som selger av en valp er du pliktig å erstatte kjøperen for skjulte feil opp til valpens kjøpesum i fem år etter levering. I Agria Avl inngår en skjulte feil- forsikring opp til 20 000 kroner. Om valpen selges for en høyere sum kan oppdretteren velge å tegne en kompletterende forsikring for overstigende beløp.

Om pengene for behandling tar slutt på Skjulte Feil-forsikringen, er det trygt å vite at Agria fortsetter å erstatte den skjulte feilen på valpens egen veterinærforsikring om den også er i Agria. Det forutsetter at valpens forsikring er tegnet innen den skjulte feilen oppdages og veterinærforsikringen ble tegnet innen valpen ble 12 uker gammel.

Til vilkår og produktbrosjyrer