Agria forsikring mot skjulte feil

Agria Skjulte Feil Forsikring inngår i tilleggsforsikringen Agria Avl, men kan også tegnes separat. Forsikringen gir erstatning hvis du som oppdretter blir erstatningspliktig for skjulte feil.

Når oppdretteren blir gjort erstatningspliktig for skjult sykdom og defekt

Forsikringen tegnes for kull som er registrert, og som ikke er 12 uker gamle ennå. Husk å selge valpen med en veterinærattest som ikke er eldre enn 2 uker.

Hvis du leverer en valp, og det i løpet av de fem første årene viser seg at den har en sykdom eller defekt som er av betydning for hundens helse og funksjon, og som kan bevises å ha vært der allerede ved levering, blir du erstatningspliktig overfor kjøperen. En skjult feil kan være alt fra en infeksjon til alvorlige medfødte feil.

Ha også egen forsikring på valpen

Forsikring mot skjulte feil beskytter deg mot disse utgiftene. Arvelige lidelser eller andre sykdommer som begynner å utvikle seg først etter leveringen er ikke en skjult feil – et eksempel på dette er hoftleddsdysplasi (HD). Forsikre kullet før 12 ukers alder! Hver hund blir forsikret for sin egen salgspris. Da har du en beskyttelse som tilsvarer hundens salgspris både for veterinærbehandling og dødsfall.

Obs! Det er viktig at kjøperen også har en egen forsikring for valpen i Agria. Hvis veterinærutgiftene ved behandling av en skjult feil overstiger hundens salgsverdi, utbetales det fortsatt erstatning fra enkeltforsikringen i Agria. Forsikring mot skjulte feil gjelder også hvis du beholder valpen selv, eller hvis du selger valpen til utlandet.