Agria Avl kan kjøpes som en tilleggsforsikring til rasehundforsikringer og flokkforsikringene. Hunden må være registrert og stambokført i Norsk Kennel Klub (NKK).

Agria Avl Veterinærforsikring

Forsikringen dekker veterinærkostnader for tipsen eller hannen. Den omfatter også valpene til tispen. Dette er noe av det som dekkes:

  • fertilitetsutredning
  • ett keisersnitt
  • veterinærkostnader for valpene (totalt 30 000 kroner per kull)
  • skjulte feil for valpekullet

Veterinærbehandling for tipsen

Hvis tispen eller hannen mistenkes å være steril etter paring, kan du få dekket en fertilitetsutredning. Utover keisersnittet som erstattes av rasehundforsikringen, kan du med avlsforsikringen få erstattet ett ytterligere keisersnitt. 

Veterinærbehandling for valpene

Hvis valpene skulle bli syk eller skadet frem til dagen etter levering (og senest frem til de har fylt 4 måneder), får du dekket inntil 30 000 kroner til utgifter hos veterinæren. 

Skjulte feil

Forsikringen gir erstatning hvis du som oppdretter blir erstatningspliktig for skjulte feil, det vil si sykdom eller skade som har begynt å utvikle seg før veterinærens valpekontroll ved levering. Forsikringen kan også kjøpes kjøpes separat.

Forsikringen gjelder frem til valpene har blitt 5 år gamle, såfremt veterinærattesten ikke er eldre enn 14 dager ved leveringstidspunktet. Den gjelder også for valper du eventuelt beholder selv (samt valper du selger til utlandet).

Dette er noe av det som dekkes:

  • veterinærkostnader opptil 20 000 kroner per valp (etter kjøpesum av valpen)
  • livsforsikring opptil 20 000 kroner per valp (etter kjøpesum av valpen)
  • avlivning og kremering

Agria Avl Livsforsikring

Denne forsikringen gir deg erstatning for tapt avlsevne. Dette er dermed en "bruksverdiforsikring" for hunder som brukes til avl. Vi anbefaler at du forsikrer hunden din før den har fylt 4 måneder (123 dager), da får du den beste dekningen! Forsikringen opphører det kalenderåret hunden fyller åtte år. 

Forsikringen dekker blant annet:

  • erstatning ved sterilitet
  • skjelettsykdommer (ved forsikring før 4 måneder)
  • erstatning ved arvelige betingede sykdommer