Symptomene ved atopisk allergi kommer fremfor alt fra huden i form av kløe. Aller vanligst er at kløen oppstår i ansiktet, på bena, i armhulen og på potene. I et fåtall tilfeller kan innpustede allergener lede til symptomer fra luftveiene eller til at bare huden i ørene rammes av kløen.

For at atopi skal oppstå må hunden tidligere ha kommet i kontakt med de stoffene, allergener, som den reagerer på. Ved kontakt med stoffer som hunden er følsom mot dannes antikropper og når hunden på nytt kommer i kontakt med disse stoffene oppstår en allergisk reaksjon.

Allergener ved atopi

Stoffer som kan opptre som allergener ved atopi er ulike slags pollen, husstøv og husstøvmidd, soppsporer og dyr- og menneskeepitel (flass). Atopisk allergi opptrer oftest når hunden er mellom et og tre år gammel. Atopi er til en viss grad arvelig ettersom man har fastslått at dyr som rammes er genetisk disponert til å overreagere på ulike stoffer.

Sesongbundet allergi

Ofte er symptomene, i hvert fall i begynnelsen, sesongbundet. De stoffene som hunden viser reaksjon mot kanskje forekommer fremst under visse deler av året. Hunden kan deretter utvikle atopisk allergi mot flere luftbårne stoffer og alt ettersom allergien blir mer omfattende vil hunden ha symptom under større deler av året.

Kløe vanlig symptom

For mennesker leder innpustingsallergier som regel til symptomer fra lunge og luftveier, for eksempel astma. Ved atopisk allergi hos hund er det fremste symptomet som regel kløe. Kløingen kan være generell eller oppstå på spesielle områder. Noen hudforandringer syns ikke i begynnelsen, men hvis hunden får lov til å klø seg så får den ofte skader som kan bli infiserte. Disse selvforskyldte skadene gjør diagnosen verre.

Hudtest stiller diagnose

Veterinæren kan gjøre en hudtest der små mengder av ulike allergener injiseres i huden. Etter ca 20 minutter leser man av de ulike injeksjonsstedene og ved å bedømme de ulike hevelsene kan man avgjøre hvilke stoffer hunden viser en positiv reaksjon på.

Midd og pollen er vanskelig

Så fremt det er mulig bør man unnvike å la en atopisk hund komme i kontakt med de allergener den reagerer på. Det kan dog være vanskelig ettersom de fleste atopier i Norden forårsakes av husstøv og husstøvmidd, som finnes i alle hjem. Hvis man vasker ofte og unnviker støvsamlende materiale kan man gjøre hundens tilværelse enklere. Allergi mot pollen kan også være problematisk ettersom pollen er svært vanskelig å unnvike.

Behandling av atopi

Ved konstatert atopi kan man også gi kortison, enten i perioder eller mer regelmessig. Man kan også gjøre en hyposensibilisering, noe som betyr at hunden under en lengre periode injiseres med små doser av det atopifremkallende allergenet. Suksessivt økes dosen og dette fører ofte til at følsomheten minsker eller opphører. Ca 70 % av hundene som lider av atopi kan bli symptomfrie ved denne behandlingen.