Hunder og reaksjoner på insektstikk

Det fleste insektstikk gir ubetydelige reaksjoner hos hunder. Hunder som utsettes for en stor mengde veps- og bistikk kan bli veldig dårlig og trenger straks å bli behandlet.

Ett stikk fra en veps eller bie gir nesten aldri noen alvorlige reaksjoner, selv om en del hunder klager høylytt etter ett stikk. Det pleier å gi seg uten noen form for behandling.

Men noen hunder er veldig sensitive for veps- og bistikk og kan få en allergisk reaksjon pga stikket. Dette er likevel veldig sjeldent.

 

Om hunden din får ett insektstikk eller bitt, gjør som følger:

  • Inspiser hunden.
  • Dreier det seg om ett stikk, noen eller utrolig mange stikk?
  • Er hundens almenntilstand dårlig?
  • Er den trøtt eller bleik?
  • Hold hunden under oppsyn den kommende timen
  • Kontakt veterinær om hunden blir dårlig.
Liker? 1 av 1 likte , 5 i rangeringer