En hund som blir varm kan ikke svette på samme måte som oss mennesker. En hund regulerer kroppstemperaturen gjennom å pese med åpen munn. Om det blir for varmt i bilen klarer ikke hunden å stabilisere temperaturen. Den kan bli overopphetet, miste bevisstheten og risikerer å dø om den ikke raskt blir kjølt ned.

Kan bli store skader

Ved for høy kroppstemperatur kan det oppstå alvorlige hjerneskader, skader på hjertet, tarmskader, lever- og nyreskader samt ulike blodforandringer. Mange hunder kan få behov for overvåking i flere dager. Hundens prognose er usikker. Om hunden raskt blir kjølt ned forbedrer man overlevelsesprosenten.

Mer om heteslag hos hund

Forsikringen dekker ikke dette!

Hver vår og sommer får Agria inn skademeldinger på hunder som er forlatt i varme biler. En del eiere vil ha ut livsforsikring for deres hund som har mistet livet i varmen og andre vil ha hjelp med veterinærregningen for en skadet overopphetet hund. Dersom du med vilje har etterlatt din hund i en bil en varm dag, gjelder ikke forsikringen ettersom du da ikke har vært tilstrekkelig aktsom.

I Agria Felles forsikringsvilkår står følgende:

5.4 Grov uaktsomhet eller forsett (forsettlig skade)
Forsikringen gjelder ikke ved skade som forsikringstakeren, den han har i sitt sted, eller den som står forsikringstakeren nær, har forårsaket gjennom grov uaktsomhet, grovt vanstell eller dyreplageri, eller som på noen måte er forårsaket med hensikt (forsett).

20 grader ute = 85 grader i bilen

En amerikansk veterinær har filmet seg selv som et slags eksperiment i en parkert bil en varm sommerdag. Se gjerne filmen under så får du garantert en følelse om hvordan en innestengt hund føler seg.