Å overlate et dyr til seg selv og hensette det i hjelpeløs tilstand er forbudt. Dyr skal ikke etterlates uten regelmessig tilsyn i hjemmet. Å dumpe et dyr i container eller etterlate det i skogen er uforsvarlig og forbudt.

Fullt tilsyn

Hvis man går til anskaffelse av et kjæledyr, hører det med til planleggingen å finne løsninger, også dersom man skal reise bort på ferie. De aller beste løsningene er nok enten å bestille plass på et pensjonat eller avtale med en nabo eller god venn som kan passe kjæledyret mens man er bortreist. Da har kjæledyret fullt tilsyn hele ferien.

Dersom man skal på ferie et sted det er mulig å ha med kjæledyret sitt, er det også en god løsning. Hvis man skal reise utenlands er det viktig å sette seg inn i innførselsreglene i de landene man skal reise til. Enda viktigere er det å vite hvilke krav som stilles når man skal føre tilbake dyret til Norge! Oppfylles ikke disse kravene risikerer man å ikke få med dyret sitt tilbake til Norge.

Se mer om å reise med dyr på mattilsynets nettside.

Kilde: Mattilsynet