Dr. Bonnett sitt foredrag vil dekke følgende punkter:

  • Trender og utvikling når det gjelder helseutfordringer hos hund
  • Muligheter og begrensninger i bruk av forsikringsstatistikk i RAS-arbeid og avlsplanlegging
  • Optimal anvendelse av statistikker
  • Internasjonale spørsmål og innsats

Se livestream her:

- Foredraget starter klokken 18:00